casestop10

RegionNordForhForhandlingsteknik i en krævende branche. Et nyt hold forhandlere med indkøb og IT som arbejdsområde mødte op i Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst i denne uge. Deltagerne er højt specialiserede medarbejdere i Region Nords IT, og deres kompetencer kan være IT, sundhedsfaglighed, jura, økonomi og projektledelse. De er naturligvis gode forhandlere, eller sad de her ikke. Men opgaverne er så krævende, og ikke mindst forhandlingerne, at det giver rigtig god mening at sætte værktøjerne i system. Vi arbejdede med den strategiske tilgang med fokus på forberedelse, og vi gennemførte 2 strukturerede rollespil, hvor værktøjerne blev trænet. kaarethom 140917

RandersRH1Mødeledelse for ledere. I går tog jeg turen til Randers for at forestå en 2-timers lederworkshop om mødeledelse. Jeg arbejder på et løbende projekt på hospitalet, hvor forskellige personalegrupper gennemgår træning i retorik og struktureret mødeafvikling. Det er næsten utroligt, hvad man kan nå, selv på så kort tid. Vi arbejdede med formulering af kommissorier, den motiverende agenda, mødelederens indledningstale, møderoller og opsummering. På hospitalet arbejder man i forvejen med lean og andre værktøjer til effektivisering af de mange komplekse rutiner, der indgår i stedets travle hverdag. Min hjemtur fra Aarhus til København med vandflyver i det skønne sensommervejr var en ekstra oplevelse oveni, der ikke engang var dyrere end rutefly, når alt regnes med. kaarethom 300817

Sundhedsogkvartershuset2Indkøbsforhandling i Region Nord. Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst gav os nogle vidunderlige rammer for kurset i går. Bygningerne viser, at vi danskere godt kan bygge helt nyt, der signalerer varme og siger velkommen. Træ på væggene, smukke gulve, dejlige gårdhaver og masser af lys og luft. Og et gammelt hakkebræt af et klaver i kantinen, som jeg fik lov at spille på. Men det var ikke kun hygge. Vi havde den første af 2 dages intensiv træning i forhandlings- og samtaleteknik for indkøbere i regionens it-sektion. Udfordringerne er store, men viljen og evnen til at forhandle konstruktivt er endnu større. Vi gennemgik forhandlingsteknik på den hårde måde og lavede masser af øvelser. Når vi ses igen om en måned, handler det om det persuasive koncept: at overbevise og opnå et ja, dér hvor modparten siger nej til din anmodning eller dit forslag. kaarethom 260817

politiskretorikPolitisk retorik og forhandling. En af landets faglige organisationer inden for sundhedsområdet arbejder i et langt, sejt træk med at forbedre vilkårene for medlemmer og ikke mindst patienter. Jeg har været retorisk rådgiver og træner for organisationens topledelse og det støttende embedsværk gennem de sidste 6 måneder. Forløbet blev foreløbigt afsluttet i går med en workshop. 11 nøglepersoner, herunder den ledende forhandler, deltog i en målrettet retorikdag. Jeg startede med en gennemgang af retoriske metoder og værktøjer til samtaleteknik. Derefter gennemførte vi en simuleret forhandling, der endte med at blive næsten uhyggeligt realistisk. Vi arbejdede med bl.a. wording, faldgruber og strategisk finpudsning. Jeg er beæret over at medvirke til denne faglige proces på højt niveau, hvor de mange tilgange og værktøjer, vi har udviklet i Gottleben Institute, er kommet til fuld anvendelse. kaarethom 250817

HeinemannKlagehåndtering i Københavns Lufthavn. Heinemann Retail står for håndtering af resurser i Københavns Lufthavns detailforretninger. I går havde man valgt at sætte fokus på at blive endnu bedre til samtaleteknik i vanskelige situationer. Vi holdt seminaret i Gottlebens lokaler, og vi havde udviklet et særligt træningsprogram med fokus på klagehåndtering, konfliktløsning og overbevisende kommunikation. Dagens emner var: setup og framing, kropssprog, lytteteknik, teknikker til opsummering, spørgeteknik, argumenter, motivation og håndtering af angreb. Kurset scorede rene topkarakterer på alle parametre og bl.a. denne kommentar: "Underviseren havde grundigt sat sig ind i vores udfordringer på arbejdspladsen og havde matchet dem med undervisningen."  kaarethom 230817

FrbRaadhusMødeledelse og retorik på Frederiksberg. Børne- og ungeområdet på Frederiksberg valgte forleden af holde workshop om mødeledelse. Det var anden runde, for konceptet blev prøvet første gang i december 2016. 20 personer var samlet i et af rådhusets flotte, historiske lokaler - det var som skabt til at emnet. Vi arbejdede først med udvikling af mødernes indhold - ikke mindst med den retoriske formulering af situation, formål og udbytte på flere niveauer. Derefter arbejdede vi med at træde i karakter som mødeleder og facilitator med den rette balance mellem autoritet og ligeværdighed og mellem styring og improvisation. Deltagernes udfordringer er ganske kontante, og vi arbejdede derfor i særlig grad med mødelederens samtaleteknik, og med værktøjer til dialogens proces. kaarethom 180817

Foredrag IDA2Forhandlingsforedrag for ingeniører. Årets sidste foredrag blev holdt hos IDA i København, hvor Foreningen af Ingeniører i TMF havde valgt at holde gå-hjem-møde. Konkurrencen var hård, for det var den skønneste sommereftermiddag udenfor, hvor badende og sejlende nød livet i havnen. Så jeg var imponeret over, at så mange mødte op. Foredraget handlede om de muligheder, man har for at påvirke sin modpart i en konstruktiv retning. Selvom vi kun havde en god halvanden time, blev der plads til små øvelser i at planlægge strategisk. Deltagerne har hårdt brug for at forhandle effektivt, for det er deres virkelighed hver eneste dag. Ikke kun med eksterne parter, men også internt i organisationen, hvor så mange interesser kan komme i spil. Tak for de mange både sjove og kvalificerede input. kaarethom 170617

Delegation2Øvelse i delegationsforhandling. Gottlebens forhandlingskursus er stadig samme koncept, som vi har udviklet og slebet til gennem så mange år. Men det er også fornyet. Først og fremmest har vi sat begrænsningen for antal deltagere ned til 8, og fremover er vi 2 undervisere. Vi har revideret kursets øvelser, der nu får deltagerne endnu dybere ned i de vanskelige problematikker, man oplever som forhandler. Undervisningen i værktøjer til forhandling er på den måde blevet styrket, uden at det er gået ud over undervisningen i psykologi og samtaleteknik. Vi har netop gennemført kurset i det nye design, og evalueringerne var med rene topkarakterer. På billedet ses to delegationer i forhandling med hinanden - en af kursets simulerede forhandlinger. kaarethom 150617

KonflikthåndteringByliv3Konflikthåndtering og samtaleteknik. Selvom de på grund af jobbet har stor erfaring i at behandle borgerhenvendelser værdigt og rimeligt, er der alligevel gevinst at hente på struktureret undervisning i samtaleteknik. I dag var det tid til del 2 af vores forløb om konflikthåndtering på telefon. Teamet håndterer mundtlige klager og henvendelser fra borgere, bl.a. i forbindelse med Distortion og andre fester i byen. Vi repeterede de vigtigste værktøjer til framing, facework, aktiv lytning, opsummeringsteknikker og spørgeteknik. Da det var på plads, gik vi i gang med træning af vanskelige samtaler, først i plenum og derefter i mindre grupper. Gottlebens koncept for konflikthåndtering og samtaleteknik har stor succes for øjeblikket, og vi har netop fået nye assignments hos bl.a. DSB og i Københavns Lufthavn, som vi glæder os til at arbejde med i efteråret. kaarethom 090617

Region Midt MødeledelseFokus på mødeledelse i Region Midt. Regionshospitalet Randers er en moderne, lean organisation med et højt niveau af bevidsthed om effektivitet og processer. Derfor passede torsdagens seminar om mødeledelse perfekt ind i den udvikling, der løbende finder sted. 33 erfarne medarbejdere med ansvar for forskellige slags møder indfandt sig til et seminar om, hvordan retoriske og psykologiske færdigheder kan gå op i en højere enhed med organisatoriske overvejelser. Deltagerne skulle ikke blot selv lede møder, men også - og det er nok den største udfordring - kunne bistå andre professionelle mødeledere med at forme og gennemføre high performance møder. Seminaret udmundede i, at der blev oprettet arbejdsgrupper, hvor man går videre med de færdigheder og indsigter, seminaret bidrog med. kaarethom 120517