AnkestyrelsenSamtaleteknikSamtaleteknik i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen løfter en opgave, som mange af os ikke tænker på i hverdagen, men som er vigtig i vores samfund. Her kan vi klage over afgørelser fra andre myndigheder. Styrelsens jurister har som ekspertise at vurdere sagerne upartisk og med juridisk præcision. De er kolleger med en hær af infomedarbejdere, og tilsammen håndteres mere end 20.000 samtaler årligt. Her i november har Gottleben holdt en serie af kurser i samtaleteknik og telefonhåndtering for en del af disse medarbejdere. Det er vigtigt for Ankestyrelsen, at alle, der ringer, behandles ens, korrekt og imødekommende. Vi lagde vægt på samtalernes målretning, evnen til at opsummere konstruktivt samt værktøjer, der gør dialogen mere ligeværdig. kaarethom 171117

KonsulentKommunikatorer i modvind. Vi gennemfører for øjeblikket nogle forløb med individuelle klienter. De opsøger os, fordi de har brug for hjælp til en helt særlig udfordring. En af klienterne er kommet i modvind i en forening, hvor han er formand. Efter et hændelsesforløb, som han har en andel i, anklages han på sociale medier, og der fremsættes trusler mod ham om retssag og andre lignende skridt. Vi træner ham i at reagere hensigtsmæssigt på den kritik, der, berettiget eller ej, hagler ned over ham. Pointen for ham er at lade være med at tage det personligt, samtidig med at han hverken modsiger eller giver ret. Fotoet er fra rådgivning af en anden klient. Han har brug for retorisk træning som mødeleder i et miljø, hvor hvert eneste ord bliver vejet på en guldvægt.  kaarethom 031117

Argumentation3Værktøjer til samtalen. Vi har igen gennemført kurset Argumentation og gennemslagskraft som åbnet program, og endnu en gang med et udsolgt hold. Det foregik hos os selv i det store loftsrum, hvor der er masser af plads til øvelser og en herlig stemning af læring. Deltagerne denne gang kom bl.a. fra en kommune, en region, en maritim virksomhed, en bank og et firma i dagligvarebranchen. Kurset er lidt specielt, fordi det er klassisk retorik og moderne psykologi sat sammen til et koncept for mere overbevisende kommunikation. Der er mange værktøjer, og der er mange aspekter i emnet. Deltagerne blev gode til struktureret forberedelse, argumentation, håndtering af modstand og framing af samtaler. Kurset er modul 2 i vores uddannelse Certificeret forhandler, men kan også tages som selvstændigt kursus. kaarethom 011117

TeknologiskForhandling6Strategiskemaet på arbejde. Stategiskemaet er et af de vigtigste værktøjer til forberedelse af forhandlinger. Fotoet er taget under en øvelse på Teknologisk Institut i går. Uden skemaerne var hverken proces eller resultater blevet så gode, som de blev. Jeg havde fornøjelsen at undervise et internt hold. De er specialister og ledere i en svær branche, og de rykkede sig fantastisk i løbet af kursets 2 dage. Vi arbejdede med en række værktøjer, og på dette kursus havde vi også indlejret en workshop om argumentation. Hvis du ikke kender strategiskemaet, vil jeg varmt anbefale dig at lære det at kende. Du kan enten læse om det i bogen Lær at forhandle eller i vores seneste blogindlæg. kaarethom 261017

MichaelSjoeberg424 projektledere på forhandlingstræning. Dialogen med Koncern IT startede for et halvt år siden, og flere leverandører bød på opgaven. Valget faldt på os på grund af vores koncept, der kombinerer (og skelner mellem) forhandling og konfliktløsning på en måde, der giver mening. Seminaret blev holdt over 2 dage på Kollekolle i Værløse. Dag 1 var ren forhandling med strategisk planlægning, samtaleteknik og forhandlingsøvelser. På dag 2 underviste Michael Sjøberg i konflikthåndtering og øste ud af sin store viden om krisehåndtering, som han er ekspert i. En af seminarets konklusioner kom fra en deltager: Det er vigtigt at skelne mellem forhandling og konfliktløsning. Er der konflikt, skal den løses, inden man kan forhandle. Evalueringerne var i top, og det glæder os. Kurset oversteg mine forventninger. Stort engagement fra begge undervisere, skrev en deltager. kaarethom 061017

ByensUdviklingEksperter træner kommunikation. Byens Udvikling er en sektion under Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Afdelingens opgaver er komplekse og krævende. København er i rivende udvikling - og skal udvikles rigtigt! Derfor hviler mange øjne på en administration, der på den ene side skal være med til at inspirere og fremme de kræfter, der kan komme byen til gode, og på den anden side skal sørge for, at love og regler overholdes. Afdelingen havde inviteret mig til en heldags workshop, hvor vi trænede ledelsen af de møder, hvor netop de vigtigste beslutninger tages. Vi arbejdede både med traditionel mødeledelse og med de mere sofistikerede redskaber, der gør hele forskellen, når kommunikationen er det afgørende. kaarethom 021017

DanskArkitekturCenterMødestyring i meget smukke rammer. Dansk Arkitektur Center er et af de steder, jeg altid nyder at komme på besøg. Københavns Kommunes økonomiforvaltning havde valgt at holde kursus i mødeledelse netop her, og så på en af årets smukkeste sensommerdage. Flere af os blev hængende på kajen om eftermiddagen og nød solen efter kursus. Men det var ikke kun solskin og vandudsigt. Vi holdt kursus i 7 timer med intensiv træning i de retoriske færdigheder, der gør en mødeleder god. Deltagerne havde især brug for værktøjer til at disciplinere møderne, uden at det går ud over rummeligheden og kreativiteten. Et fuldt hold blev udvidet med endnu flere, fordi der er venteliste i kommunen på at få netop denne indsprøjtning af god og effektiv mødeledelse. kaarethom 260917

RegionNordForh2Dialogen med leverandører. Jeg bliver altid fascineret, når jeg oplever et hold, der rykker markant. Det har i den grad været tilfældet med dagens hold, som var en sektion fra IT i Region Nordjylland. Vi mødtes første gang i starten af august til en ren forhandlingsdag. Dagens opfølgning var med fokus på retorisk samtaleteknik. Formålet var at arbejde med avancerede værktøjer til håndtering af vanskelige dialoger med leverandører. Der var dels det retoriske potentiale - argumenterne og forståelsen af den situation, man kommunikerer i - og dels de psykologiske faktorer, der er så afgørende for et godt resultat. Dagen vekslede mellem korte præsentationer og virkelighedsnære rollespil. Deltagerne fik arbejdet grundigt med mindset, værktøjer og refleksioner. Dagens sidste øvelse, hvor det hele skulle i spil, var meget overbevisende. Som sagt, en markant opgradering af færdigheder til at håndtere selv meget vanskelige dialoger. kaarethom 290917

Musikpaed1Retorik og samtaleteknik for TR. De er tillidsrepræsentanter, de er undervisere - og de er musikere! Verden ændrer sig hele tiden, og det gør vilkårene også inden for uddannelse. TR har fået mange nye udfordringer på det seneste. En spændende dialog i sommer førte til, at jeg sagde ja til at undervise denne pragtfulde gruppe af personligheder, som især har ét fokus: at løse deres opgave bedst muligt. Vi havde en lang kursusdag på Trinity i Fredericia, og menuen stod på hård retorisk træning i samtaleteknik. Samtale er ikke nemt med modparter, der i sidste ende har den fulde beslutningskompetence. Der var brug for andet og mere end stærk argumentation. Vi arbejdede - for at sige det ærligt - med manipulative teknikker, der har en chance for at virke selv med det aller sværeste modparter.  kaarethom 280917

forhandlingsoevelse3Realistisk forhandlingstræning. I denne uge har vi gennemført endnu et åbent kursus i forhandlingsteknik, og det var som sædvanlig en fornøjelse at se den forandring, der skete mellem første dags morgen og anden dags eftermiddag. Deltagerne knækkede koden: De fik alle parametre i spil og skabte konstruktive løsninger. En del af deltagerne fortsætter på uddannelsen Certificeret forhandler. Vi har udviklet kurset, så det i dag fremstår som markedets mest intensive forhandlingstræning. Holdstørrelsen er sat ned til 8 deltagere, og vi er 2 undervisere. Foruden forelæsninger, øvelser og diskussioner gennemfører vi en række simulerede forhandlinger. Vi bruger video, fordi det giver en fantastisk indsigt i adfærd, mekanismer og valgmuligheder i forhandlingen. Næste åbne kursus holdes i november, og der er p.t. ledig plads.  kaarethom 240917

RegionNordForhForhandlingsteknik i en krævende branche. Et nyt hold forhandlere med indkøb og IT som arbejdsområde mødte op i Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst i denne uge. Deltagerne er højt specialiserede medarbejdere i Region Nords IT, og deres kompetencer kan være IT, sundhedsfaglighed, jura, økonomi og projektledelse. De er naturligvis gode forhandlere, eller sad de her ikke. Men opgaverne er så krævende, og ikke mindst forhandlingerne, at det giver rigtig god mening at sætte værktøjerne i system. Vi arbejdede med den strategiske tilgang med fokus på forberedelse, og vi gennemførte 2 strukturerede rollespil, hvor værktøjerne blev trænet. kaarethom 140917