Den vanskelige samtale - samtaleteknik

Kursus, workshop eller foredrag om svære samtaler

Som leder eller vejleder har du opgaven at gennemføre samtaler der ikke altid er lette at gå til. Hvis du helst ville udskyde eller undgå disse situationer, er dette kursus noget for dig. Her får du nemlig en ny værktøjskasse der giver dig resurser til at gøre det rigtigt og i tide. Samtalerne kan handle om roller, feedback, irettesættelse, trivsel, konflikter, opgaver og meget andet. Efter kursus vil du føle dig godt rustet til at gå i gang, og du vil kunne glæde dig over at dine samtaler ender med et positivt resultat.

Portræt lille farve 3Underviseren: Kaare Thomsen

Kaare Thomsen er specialiseret i samtalens psykologi og har undervist i assertiv kommunikation i over 20 år. Han har en baggrund i sprog, psykologi og retorik (cand.mag.), og han er uddannet konfliktmægler og adfærdsterapeut.

Udbytte for deltageren

Med en styrket tilgang til samtalerne forhøjer du kvaliteten af hele din ledelse. Du bliver set som en leder eller vejleder der tager opgaven alvorligt og tager ansvar, og det vil øge tilliden til dig.

Udbytte for virksomheden

Når lederen eller vejlederen træder i karakter og er tydelig i sin ledelse eller rådgivning, også i de svære situationer, påvirker det hele gruppen positivt. Det øger trivsel og motivation at lederen formår at kommunikere empatisk og forståeligt med hver enkelt når det kræves.

Målgruppe for kurset Den vanskelige samtale

Målgruppen for kurset Den vanskelige samtale er primært ledere eller vejledere med ansvar for at få andre til at fungere optimalt i en gruppe eller afdeling. Vi holder bl.a. kurset for ledergrupper i virksomheder og organisationer. Vi underviser hyppigt i dette emne på skoler, universiteter og andre uddannelsessteder.

Form og indhold

Kurset vil være designet til jeres gruppe. Undervisningen på kurser og workshops er som regel fordelt på 50% teori og 50% øvelser. Det giver efter vores erfaringer giver den mest effektive læring. Selv på foredrag er der små øvelser.

Indholdet kan være sammensæt af disse emner:

  • Den faglige og mentale forberedelse af samtaler
  • Sådan indleder du så samtalen kommer rigtigt fra start
  • Find balancen mellem ligeværdighed og autoritet
  • Lær at formulere en konstruktiv feedback, også når din kritik er alvorlig
  • Respektfuld og effektiv spørgeteknik
  • Den aktive lytning med spørgeteknik og opsummering
  • Kunsten at afbryde når det er nødvendigt
  • Hold fast i fokus, men giv plads til følelser
  • Håndtering af negative reaktioner - konfliktdæmpende sprog
  • Afslutning af samtalen - sådan sørger du for at samtalen ender godt

 Læs også om disse kurser

Assertiv kommunikation ...
Konflikthåndtering ...
Forhandlingsteknik ...
Argumentation og gennemslagskraft ...
Feedback og feedbackkultur ...

Info

Afholdes Som internt kursus, workshop eller foredrag hos jer efter aftale
Varighed 
Kursus: 1-2 dage
Workshop: 2-5 timer
Foredrag: 1-1,5 timer
Holdstørrelse  Efter aftale
Underviser Kaare Thomsen

Ring 70 20 36 37 og hør mere, eller skriv til os.

En fantastisk oplevelse - du gav os fantastisk inspiration. Det er mit håb, at min organisation oplever en forandring - baseret på de gode  råd, som du gav vores ledelsesforum. Bente Esbensen Jensen, direktør, Business College Syd (på LinkedIn)

Bedste kursus, jeg har oplevet i Topdanmark. Kunne godt bruge længere tid. Underviseren er fantastisk. Skønt med humor, autoritet og uformelle grin. Maya Hiort-Soele, gruppeleder, Topdanmark

Kurset giver én værktøjer til formelle samtaler og styrker indsigten i, hvordan ord og formidling har indflydelse på udfaldet af samtalen. Emil Korshagen, Frederiksberg Kommune

Det var godt, at indholdet var tilpasset deltagerne. Jeg blev klogere på min rolle som netværksperson og fik noget med i værktøjskassen. Nis Fink, planlægger, Hofor

Gode eksempler og stærk formidler. Mie Laugesen, Frederiksberg Kommune

Gode konkrete metoder, der var mere eller mindre ligetil i forhold til praksis. Gode redskaber og refleksioner ift. hvordan jeg afholder samtaler. Simone Sjøgreen, Frederiksberg Kommune

Godt afstemt i forhold til deltagernes behov. Kasper Malskær, projektleder, Hofor

Kaare Thomsen var god til at lytte efter, hvad vi som gruppe havde behov for. Han var god til at føle efter undervejs i løbet af dagen, om noget skulle ændres i indholdet. Jeg fik et godt udbytte - Kaare er god til at få én til at tænke. Stine Bonde Eriksen, Statens Serum Institut

Fagligt stærkt! Kaare Thomsen er meget dygtig analytisk - og til at høre og videreformidle de gode og mindre gode elementer i samtalerne. Sune Weilert, sales manager, Nomeco