Konfliktløsning over grænser

Konflikthåndtering og vanskelige sager på tværs af kulturer

Arbejder I internationalt, og oplever I konflikter om fx fortolkning af kontrakter? Kan tilliden mellem jer og jeres internationale kunder komme under pres? Og mener I, at personlig kontakt er vigtig, når konflikter skal løses?

Dette kursus er designet til fagspecialister og advokater, der arbejder med håndtering af problematiske internationale sager og relationer. Kursets formål er at styrke jer retorisk og psykologisk til optimal performance i vigtige møder og forhandlinger.

Underviserne

Kaare Thomsen og Michael Sjøberg underviser sammen på dette kursus i interkulturel konfliktløsning, men kan også bookes til kurset hver for sig.

MichaelSjoebergMichael Sjøberg er specialiseret i kropssprog, forhandling og krisekommunikation. Han er uddannet hos Scotland Yard i gidselforhandling og har været med til at skabe Forsvarets gidselhåndteringskoncept. Han er kaptajn af reserven og er oprindelig sprogofficer samt cand.scient.pol. Michael har især erfaring med Rusland og Mellemøsten og har arbejdet med en række internationale kunder inden for handel og politik.

Portræt lille farve 2Kaare Thomsen er specialiseret i forhandlingsteknik, argumentation og konflikthåndtering og har en baggrund som retoriker og cand.mag. i fransk og psykologi. Hans speciale er værktøjer, der øger indflydelsen i "dårlige" sager og med vanskelige modparter. Han har arbejdet med undervisning i international forhandling og konfliktløsning for bl.a. MAN Diesel & Turbo, LM Wind Power og Straumann i Schweiz.

Målgruppe

Kurset henvender sig til forhandlere, konfliktmæglere og advokater, der arbejder med vanskelige sager over grænser enten i lokalt udlandet eller fra Danmark.

Udbytte for deltageren

Udbyttet af kurset er en række nye værktøjer, der øger jeres indflydelse. I bliver bedre til forberede jeres møder strategisk, "læse" modparten, argumentere og føre en dialog væk fra vreden og hen til det konstruktive område. Jeres statistik vil ændre sig til det bedre, så I får løst flere opgaver og afværget negative følger af fejl eller uenighed.

Udbytte for virksomheden

Udbyttet skal måles i de gevinster og besparelser, der ligger i mindelige løsninger frem for retssager og mistet samarbejde.

Indhold på kurset Konfliktløsning over grænser

Kurset kan holdes som holdundervisning, workshop eller foredrag. Vi tilstræber en stor andel af øvelser på kurser og workshops. Emnerne aftales med jer på et forudgående møde. Her er eksempler på emner:

  • Indsigt i et eller flere specifikke områders kultur, kommunikation og øvrige vilkår
  • Strategisk planlægning og assessment af konflikthåndterende møder
  • Samtaleteknik og diplomatisk retorik - hvordan I taler og skriver i situationen
  • Psykologisk forståelse af modpartens frustration - sådan arbejder I med vrede
  • Pres og stress - værktøjer til at afspænde en belastet relation
  • Forskellige setups - forhandling i delegationer - mæglingssituationer
  • Argumentationsteknik - hvornår og hvordan skal I (ikke) argumentere?
  • Håndtering af særligt tilspidsede situationer
  • Sikkerhed og krisehåndtering i risikoområder

Læs også om disse ydelser

Forhandlingsteknik - kursus >
Argumentation og gennemslagskraft - kursus >
Kropssprog og tillid - kursus >

Gå til top >

Info

Afholdes 
Som firmakursus, workshop eller foredrag hos jer 
Varighed Efter aftale
Pris
Kontakt os for tilbud. Ring 70 20 36 37, eller skriv til os.
Holdstørrelse Efter aftale
Sprog Efter aftale
Sted Hos kunden