Cases. Eksempler på Gottlebens undervisning og foredrag

IndustryIndkøb for en milliard. En af Danmarks største organisationer inden for energi stod over for indkøb af råstoffer for en milliard kr. Opgaven håndteres af et lille hold eksperter, som både tæller ingeniører og økonomer. Gottlebens Kaare Thomsen blev valgt til at undervise gruppen på et intensivt seminar lige op til de omhyggeligt planlagte forhandlinger. Modparterne er internationale - flere kommer fra Rusland - og sproget er engelsk. Vi trænede specielt den strategiske forberedelse og hvordan man fører den ud i livet som delegation. En særlig constraint er, at der handles på et marked, som er nyt. Nogle af modparterne kan være uerfarne, men der er også knaldhårde spillere på en bane, som kan være en udfordring i sig selv.

OrstedForhandlingsrollespilInternational negotiations. 14 unge specialister og analytikere hos Ørsted blev fløjet ind fra UK og Tyskland. Deres hovedopgave er vedligehold af vindmølleparker. Gottleben underviste i strategisk forhandlingsteknik og forhandlingspsykologi. Kurset sluttede med en realistisk case, hvor man klart kunne se effekten af at forhandle interessebaseret. En deltager skrev: Et virkelig godt kursus, som 100% ramte vores behov. En anden deltagere forklarede sit udbytte sådan: I have previously viewed negotiations as 'confrontational' but the training today has given me tools to understand how both parties can win. Another benefit is the structure for preparing for negotiations.

PharmaRollespilBundlinjen blev forbedret. Farmaindustrien i Danmark er stærkt foranderlig, både produkt- og forretningsmæssigt. AJ Vaccines har ikke ligefrem været forkælet i offentligheden, og det unge team har haft en krævende start. De valgte at lade Gottleben stå for undervisning i forhandlingsteknik, og siden er en del af teamet vendt tilbage og har taget det fulde forløb på Gottlebens åbne uddannelse. Resultatet af undervisningen er markant bedre aftaler og en langt større kontrol med selve forhandlingsprocessen. I dag er teamet godt rustet til at klare selv krævende forhandlinger, såvel ansigt til ansigt som i telefon og på både dansk og engelsk. Og ikke mindst er forhandlingernes bundlinje stærkt forbedret.

FrbSamtale2Konstruktiv dialog eksternt og internt. Dialog er essensen af meget af det arbejde, Børne- og Ungeområdet gør på Frederiksberg. Vi holdt et heldagsseminar på Rådhuset, hvor flere fagområder var repræsenteret. Nogle arbejder i det varme felt - med børn, unge, familier og skoler. Andre får tingene til at ske internt i administrationen. Fælles for dem er, at deres kommunikation kræver indsigt og professionalisme for at virke. Deltagerne havde brug for nye værktøjer til at blive mere tydelige og overbevisende i de svære situationer. Dagens emner var: framing af samtaler, ordvalg, formål, argumentation, opsummering, reframing og spørgeteknik. En af deltagerne skrev på sin evaluering: "Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan man med teknikker kan styre forløbet derhen, hvor man ønsker." Netop dét var meningen med kurset. Et af Gottlebens særlige fokusområder er netop at kombinere den assertive samtale med en retoriske værktøjer. Denne kombination er egnet til rådgivningsarbejde, hvor det er vigtigt at engagere og motivere.

AnkestyrelsenSamtaleteknikGod telefonhåndtering i svære sager. Ankestyrelsen løfter en vigtig opgave i samfundet. Her kan vi klage over afgørelser fra myndigheder. Nogle af samtalerne har en tragisk baggrund og kan handle om fx samkvemsret. Det er vigtigt for Ankestyrelsen, at alle, der ringer, behandles ens, korrekt og imødekommende, også selvom sagen ofte ikke kan genoptages. Styrelsens jurister har som ekspertise at vurdere sagerne upartisk og med juridisk faglighed. De er kolleger med en stor gruppe infomedarbejdere, og tilsammen håndteres mere end 20.000 samtaler årligt. Gottleben har holdt en serie af kurser i samtaleteknik og telefonhåndtering for disse medarbejdere. Vi lagde vægt på samtalernes målretning, evnen til at opsummere konstruktivt samt værktøjer, der gør dialogen mere ligeværdig.

ByensUdviklingEksperter træner kommunikation. Byens Udvikling er en sektion under Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Afdelingens opgaver er komplekse og krævende. København er i rivende udvikling - og skal udvikles rigtigt! Derfor hviler mange øjne på en administration, der på den ene side skal være med til at inspirere og fremme de kræfter, der kan komme byen til gode, og på den anden side skal sørge for, at love og regler overholdes. Afdelingen havde inviteret mig til en heldags workshop, hvor vi trænede ledelsen af de møder, hvor netop de vigtigste beslutninger tages. Vi arbejdede både med traditionel mødeledelse og med de mere sofistikerede redskaber, der gør hele forskellen, når kommunikationen er det afgørende.

politiskretorikPolitisk retorik og forhandling. Foreningen af Praktiserende Speciallæger arbejder i et langt, sejt træk med at forbedre vilkårene for både medlemmer og patienter. Jeg har været retorisk rådgiver og træner for organisationens topledelse og det støttende embedsværk gennem en periode på 6 måneder. Forløbet blev afsluttet med en workshop hvor 11 nøglepersoner, herunder den ledende forhandler, deltog i en målrettet retorikdag. Jeg startede med en gennemgang af retoriske metoder og værktøjer til samtaleteknik. Derefter gennemførte vi en simuleret forhandling. Vi arbejdede med bl.a. wording, faldgruber og strategisk finpudsning. Jeg er beæret over at medvirke til denne faglige proces på højt niveau, hvor de mange tilgange og værktøjer, vi har udviklet i Gottleben Institute, er kommet til fuld anvendelse.

SSI seminarGode dialoger i SSI. Workshoppen Assertiv kommunikation er populær, fordi den altid sætter positive spor. Statens Seruminstitut valgte at lade Kaare Thomsen fra Gottleben undervise en dejlig solskinsdag på Sørup Herregård. Et af ønskerne til seminaret var at arbejde med feedback: Hvordan giver man kritik og ros til hinanden på en fornuftig måde i en travl hverdag? Vi trænede aktiv lytning og den ligeværdige anmodning. Jeg holdt et oplæg om psykologi og kropssprog, og så blev der trænet i at sige fra på den gode måde. Som det ofte sker, valgte vi sammen at ændre forløbet efter deres specifikke ønsker undervejs. Der måtte improviseres lidt undervejs, og det gav en sjov og varieret dag med stor energi i gruppen. Kursuslederen kunne fastholde min opmærksomhed og interesse, skrev en deltager på sin evaluering. En anden konstaterede: Gode værktøjer til kommunikation.