Retorik for ledere - forandringskommunikation

Uddannelse eller workshop skræddersyet til jeres ledergruppe

Lederens opgave er at skabe forbedringer gennem andres indsats. Det kræver veludviklede færdigheder i kommunikation. I dette kursusforløb fylder vi jeres værktøjskasse op med de retoriske og psykologiske færdigheder, lederen har brug for, når forandringer skal føres ud i livet. Udbyttet vil være en ledergruppe, som kan skabe konsensus og motivation i svære forandringsprocesser.

Underviserne

Kaare Thomsen er specialist i den strategiske dialog og har undervist ledere i retorik i 20 år. Han arbejder bl.a. som personlig konsulent for ledere, der er kommet i modvind, og han er kendt for en række teorier og modeller, der styrker personlig kommunikation.

Michael Sjøberg er specialist i adfærd og kropssprog. Han er cand.scient.pol og tidligere officer med specialuddannelse fra Scotland Yard i krisekommunikation, afhøring og nonverbale signaler. Michael arbejder med ledelsesrådgivning i en lang række offentlige og private virksomheder.

Målgruppe

Målgruppen er mellem- og topledere. Opgaven er typisk at føre ideer ud i livet, virkeliggøre visioner og få et team eller en afdeling til at finde fælles motivation og samarbejde optimalt.

Udbytte for deltagerne

Udbyttet er både et mindset og en konkret værktøjskasse. Deltagerne får testet deres kommunikationsfærdigheder af og får helt nye værktøjer til at motivere, argumentere, fremlægge og samtale overbevisende. Samtidig etableres et nyt "sprog" om kommunikation, som gør, at man efter uddannelsen eller workshoppen kan udvikle sig videre enkeltvis eller i par eller grupper. 

Udbytte for virksomheden

Ledernes evne til at føre forandringer ud i livet hænger sammen med deres evne til at formidle motivation og ejerskab, samt skabe fælles forståelse for specifikke mål og værdier. Styrkede evner i denne form for kommunikation omsættes derfor i hurtigere og bedre resultater og forøget lønsomhed.

Indhold og form

Kurset, workshoppen eller foredraget vil være tilpasset jeres behov og ønsker. Derfor holder vi helst et møde med jer forud for workshoppen, hvor vi aftaler formål og indhold. For at styrke udbyttet af undervisningen, udføres først en foranalyse i samarbejde med jer, og herefter bliver undervisningen planlagt.

Nedenstående er eksempler på emner, vi kan arbejde med - ikke en agenda for kurset. 

 • Autenticitet og lederskab - at forholde sig til sig selv - at træde i karakter som leder og forandringsagent
 • Virksomhedens værdier som integreret del af dit lederskab - hvordan og hvorfor?
 • Sådan fremlægger du budskaber, så de motiverer og inspirerer
 • Argumentationsteknik - brug argumenttyperne rigtigt, og forudse dine argumenters effekt
 • Motivation og hvordan du arbejder med at flytte, forstørre eller formindske et emotionelt fokus
 • Adfærdsdesign og nudging: Er det rimeligt at udnytte ubevidste faktorer - og hvordan gøres det i praksis?
 • Lederens samtaleteknik og forhandlinger - omfang efter aftale: skematisk forberedelse af samtaler, lytteteknikker, opsummering, spørgeteknik, emotionel ligeværdighed, indvendingshåndtering m.m.
 • Lær at aflæse modparterne - se på kropssprog og signaler, hvordan det går med din ledelse
 • Kommunikation på flere niveauer - opad, nedad og til siden
 • Den retoriske situation, og målgruppens og kontekstens betydning
 • Lær at håndtere modstand konstruktivt, og arbejd konstruktivt med indvendinger og modstand
 • Feedback og feedbackkultur
 • Den skriftlige ledelseskommunikation

Læs også om disse kurser

Forhandlingsteknik ...
Lønsamtaler ...
Assertiv kommunikation ...
Mødeledelse og mødelederens retorik ...
Konflikthåndtering og konfliktløsning ...

Argumentation og gennemslagskraft ...

Info

Afholdes    På bestilling som skræddersyet forløb
Varighed Kursus: 1-5 dage
Workshop: 3-6 timer
Fordrag: 1-2 timer
Pris  Kontakt os for tilbud
Undervisere  Kaare Thomsen 
Michael Sjøberg 

Få et tilbud: Ring 70 20 36 37 eller skriv til os.


Udtalelser

Tak for et rigtig godt kursus. Du har fået ros :-) Det var ude af komfort-zonen for mange, men alle er enige om, at de fik værktøjer med derfra. Flere har sagt, at det er noget af den bedste personlige udvikling, de har deltaget i. Pia Hellmund Jensen, HR-konsulent, Midtconsult

Praksisnært: Lige til at gå hjem og implementere! Underviseren er velforberedt, engageret, improviserer undervejs efter vores behov og viser rigtig god indlevelse i kursisternes dagligdag og behov/udbytte. Super super!!!
Merete holst Nissen, hospitalschef, KU-SUND

Særdeles godt niveau - og heldigvis ikke præget af de floskler, der normalt florerer inden for kursusbranchen. Gedigen undervisning af en kompetent kursusleder. Niels M. Holst, seniorkaptajn, Rederiet Færgen.

Super - ganske enkelt! Lars Wulff, salgsdirektør, Topdanmark.

Virkelig godt kursus. Kaare var god til at tilpasse undervisningen til vores behov. Vi fik værktøjer, som virkelig kan bruges i hverdagen. Jeg ville gerne have lært endnu mere om indvendinger. Frank Thure Josephsen, salgschef, Topdanmark.

Alt det, du byder ind med, er på et superhøjt niveau! Vi har fået det meget intensivt. Du har en fantastisk evne til at bruge krop og mimik, krydret med sjove historier. Det gør stoffet levende og interessant. Stig Kjeldsmark, leder, Topdanmark.

Bedste kursus, jeg har oplevet i Topdanmark. Kunne godt bruge længere tid. Underviseren er fantastisk. Skønt med humor, autoritet og uformelle grin. Maya Hiort-Soele, leder, Topdanmark.