Assertionstræning - kursus i assertiv kommunikation

Styrk din selvtillid og din evne til at kommunikere klart og ligeværdigt

Assertionstræning er et kursus i kommunikation, hvor du arbejder med dine ord, dit kropssprog og dine følelser. Måske oplever du, at det nogle gange kan være svært at sige nej eller sige fra i situationer, hvor du burde være mere skarp. Eller du får tværtimod at vide, at du er lidt for hård eller direkte. Assertiv kommunikation handler om at finde den gode ligevægt, så du får sagt din mening og meldt ud på en rimelig og ligeværdig måde - men også hører og forstår, hvad andre har at sige til dig. Resultatet vil kunne mærkes positivt på dine følelser, din handlekraft og dine relationer.

Ring 70 20 36 37 og tal med os om et kursus på jeres arbejdsplads.

Underviseren er Portræt lille farve 3Kaare Thomsen, som har 20 års erfaring i at undervise i den ligeværdige, konstruktive dialog, herunder assertion, konflikthåndtering, spørgeteknik og feedback. Deltagerne vurderer hans undervisning som inddragende og spændende. Han har en baggrund som cand.mag. i psykologi samt kognitiv adfærdsterapeut med bl.a. klinisk erfaring i selvværdstræning. Han er desuden uddannet konfliktmægler i Center for Konfliktløsning.

Dit udbytte af kurset assertionstræning

Assertionstræning tager udgangspunkt i, at du lærer nogle konkrete redskaber, der styrker din kommunikation og giver dig større ligevægt og velvære i forhold til kolleger og netværk. Efter kurset vil du opleve, at din selvsikkerhed og din balance i relationer styrkes. Situationer, der før føltes svære eller gav anledning til grublerier, klarer du nemmere, og andres reaktioner på dig bliver mere positive. Det frigør en masse energi og giver dig en lettere hverdag.

Kurset i assertionstræning - hvem deltager?

Assertionstræning er for ledere og medarbejdere på alle typer af arbejdspladser, også i traditionelle "mandefag", hvor der måske ikke er tradition for at tænke så meget over kommunikation. Kursets værktøjer er generelle og kan bruges i mange forskellige miljøer og sammenhænge. Vi tager mest udgangspunkt i arbejdspladsens og den kollegiale kommunikation, men de redskaber, du lærer, kan bruges i mange forskellige sammenhænge, også i dit privatliv.

Udbytte for virksomheden

Assertiv kommunikation er noget af det bedste, en arbejdsplads kan udvikle, både hos ledere og medarbejdere. Det at være klar og direkte på en nænsom måde over for hinanden har en rigtig god effekt på det psykiske arbejdsmiljø.

Mere om kursets indhold og form

Vi veksler hele dagen mellem oplæg fra underviseren og aktive øvelser, hvor du kan afprøve din kommunikation og udfordre dine antagelser om din og andres kommunikation. Kursets emner er:

Se på din måde at kommunikere på. Hvordan oplever du selv din kommunikation - og hvordan ser andre dig? Hvordan kommunikerer du under stress? Og ikke mindst: Hvilken forandring kunne du ønske dig?

Tanker og følelser. Vi reagerer ikke "bare". Der ligger tanker og følelser bag - og nogle af dem deler vi helst ikke med vores omverden. Nogle gange opdager vi heller ikke selv vores mønstre, men på kurset arbejder du med at lære dig selv lidt bedre at kende - til gavn for din dialog med andre.

Typer og personligheder. Mennesker er ikke ens, og den etablerede psykologi har opstillet flere systemer, der opdeler os i typer efter karaktertræk. Vi ser på disse systemer: Hvad kan du personligt få ud af en større forståelse? Og hvor bliver psykologien for poppet med lidt for nemme konklusioner?

Sådan bliver du tydelig og rimelig, når du har brug for noget. Du kan arbejde på to planer - et indre og et ydre. Det indre er dine tanker og følelser. Det ydre er, hvilke ord og hvilket kropssprog du kommunikerer med. Kurset indeholder masser af træning i at kommunikere rimeligt og effektivt - og ikke mindst i at turde gøre det, når du har brug for det.

Lær at sige nej. For nogle er det at sige nej - i visse situationer - meget ubehageligt. Dels er det lille ord nej svært at få over læberne, dels nager skyld og tvivl efterfølgende. Derfor arbejder vi direkte med dit forhold til det at sige fra på en ordentlig måde. At kommunikere dine grænser uden at krænke, men også uden at andre er i tvivl om, hvor de har dig.

Aktiv lytning. At lytte ordentligt og fordomsfrit til andre er langt sværere, end de fleste vil indrømme. Der sker noget inden i os, når vi hører om et problem: Vi ønsker at løse det på stedet. I stedet for at lytte tænker vi på løsninger, og i stedet for at spørge fordomsfrit til indholdet, stiller vi spørgsmål, der indeholder løsninger. Derfor glæder vi os til at vise dig Gottlebens træningskoncept for aktiv lytning, der vil gøre dig til en langt bedre lytter end 99% af Danmarks befolkning.

Feedback. Et af de mest misforståede og forsømte områder inden for kommunikation er kunsten at give god feedback. Unødvendig og ukonstruk ros og kritik bliver alt for nemt resultatet, og både giver og modtager risikerer at stå tilbage uden et kontruktivt resultat - i værste fald med skrammer i relationen. Derfor bliver du på kurset trænet i at give og modtage feedback professionelt og konstruktivt efter Gottlebens succesrige koncept.

Kursusinfo

Afholdes   Efter aftale hos kunden
Varighed 1 dag
Pris Efter aftale
Antal deltagere
Vi foreslår et maksimum på 16 personer


Du kan også bestille et foredrag
Ring 70 20 36 37, elller skriv til os og få et tilbud.


100 % giver karakteren SUPER GOD eller GOD til underviseren. Udtalelser:

Rigtig godt og lærerigt kursus - som jeg vil kunne anbefale enhver.  Signe Vestergaard, Vandcenter Syd 

Må sige at kurset har give mig rigtig mange gode værktøjer at arbejde med. Det gælder egentlig både i det privat og i mit erhverv. God undervisning og godt materiale. Absolut kurset hvor der er brugbare værktøjer for alle. Steffen Plauborg, butiksleder, Flügger Varde 

Kan direkte relatere kurset til min hverdag. Alice Hansen, Dansk Erhverv 

Spændende og givende. Kursuslederen var god til at sætte sig ind i min situation og lave øvelser ud fra det. Teddy Rasmussen, Sampension 

Et godt kursus, og det var godt at der var meget tid til den enkelte kursist. Peter Dam, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning 

Jeg synes emnerne på kurset er særdeles anvendelige fordi de tager udgangspunkt i kursusdeltagernes aktuelle situationer - samtidig med at man kan få lov at være i sit eget rum. Gitte Hartmann, lægesekretær, Privathospitalet Hamlet

 

Læs også om disse kurser

Kommunikation i samarbejde >
Konflikthåndtering >
Forhandlingsteknik >
Argumentation og gennemslagskraft >

Gå til top >