BlogForside11

Adkomst er et retorisk værktøj der styrker din gennemslagskraft

Det er ikke ligegyldigt “som hvad” du taler. Andre mennesker er lynhurtige til at vurdere din ret til at udtale sig om det givne emne. Hvis ikke du selv viser hvilken afsenderrolle du taler fra, danner modtagerne i stedet deres eget (ofte ringere) billede. Til skade for dig og dit budskab. Den gode nyhed er at du selv kan påvirke dit publikums lyttelyst og dermed få større succes med at overbevise.

Taler

7-modellen er en driftsikker skabelon til dine mails

Mails og breve har fået skarp konkurrence fra diverse sociale medier og platforme. Alligevel er du nødt til at kunne kunsten at skrive en velkommunikerende mail i den rette stil. Mailen kan være formel eller uformel, kort eller lang, dybfølt eller rutinepræget. Men uanset hvilket budskab du vil formidle, kan du bruges 7-modellen. Den vil altid sikre en ordentlig og godt opbygget skrivelse hvor budskabet står helt klart for modtageren.

Konflikttrappen viser dig hvordan din adfærd kan gøre skade

En konflikttrappe hjælper dig når du skal forstå en konflikt - og ikke mindst når du skal vælge hvad du vil gøre eller råde andre til at gøre. Der findes flere konflikttrapper, og de har hver især deres fordele og ulempler. I denne artikel vil jeg vise dig den variant der er mest anerkendt internationalt. Den er opfundet af den østriske konfliktforsker Friedrich Glasl.

Forbered dine samtaler effektivt med dette værktøj

Dette blogindlæg er en udskrift af hele kapitel 1 af bogen Kunsten at holde kæft & andre strategier til at overbevise med ord. Her får du et værktøj til at forberede samtaler, møder og forhandlinger strategisk. Metoden styrker din kommunikation og giver dig det overblik der skal til for at du bruger din taletid optimalt.

Sådan håndterer du vanskelige personer og utilfredse kunder

Har du rollen som kontaktperson, problemløser eller formidler? Det kan være som arbejdsmiljørepræsentant, kommunalt ansat eller sælger. Eller skal du rykke for ydelser, betalinger eller svar? Og oplever du indimellem at du bliver presset eller skældt ud af utilfredse eller krævende personer som – berettiget eller uberettiget – mener de har krav på at du skal lytte til dem eller gøre noget for dem? Det kan være hårdt og kræver et mindset og en værktøjskasse der passer til opgaven.

Ordvalg og framing: Dine ord kan meget mere end du tror

Undervurdér ikke effekten af dit ordvalg. Din modparts holdning eller beslutning kan ændres af et enkelt ord. Forskning viser bl.a. at hvis du ønsker et bestemt svar, kan du opnå det ved at spørge på en bestemt måde. Du kan endog ændre din modparts opfattelse af hvad han selv har sagt - alene ved at opsummere med en næsten umærkelig drejning. Her vil jeg give dig nogle eksempler som du kan tænke over. Ideerne kan bruges i møder og forhandlinger, hvor du gerne vil overbevise eller fjerne forhindringer.

Parade-riposte: Vend verbale angreb til din fordel i forhandlinger

Hvis du indimellem bliver trængt op i en krog, hvis du oplever at blive angrebet verbalt, fx med trickspørgsmål, eller er udsat for modparter der afsporer samtalen, så lad dette blogindlæg gøre dig klar til modangreb.

Strategiskema3Strategiskemaet sætter din forberedelse af forhandlinger i system

Strategien og forberedelsen er det svage punkt for mange forhandlere. Det er nemlig ikke nok at man sætter sig ind i priser, produkter og data. At forberede sin strategi vil sige at kortlægge forhandlingens proces og indhold. Det skal gøres skriftligt. Bruger du Gottlebens strategiskema, får du en række fordele. Læs her hvordan du lægger den perfekte slagplan.

Fortæl dig selv rigtigt. Undgå forsvindingsfælden

For nylig fik jeg en brochure i hånden om et emne, som interesserer mig. Umiddelbart en flot og professionel publikation. Man kunne se, at der var gjort noget ud af den. Godt layout, klare budskaber, velskrevet brødtekst. Alligevel føltes brochuren komplet ligegyldig. Og jeg ved godt hvorfor: Brochurens afsender var gået pladask i forsvindingsfælden.

 

De 3 appelformer: Sådan påvirker du dine modtagere

De antikke græske og romerske retorikere mente, at der er tre måder at påvirke på. De tre måder, som i moderne dansk retorik kaldes appelformer, benævnes etos, logos og patos. Og det hedder de stadig, for ingen har til dato fundet på noget bedre. I dette blogindlæg vil jeg gøre rede for, hvordan de fungerer, og hvordan du aktivt kan bruge denne viden som kommunikator. Med den rette balance mellem appelformerne bliver du stærkere både i samtaler, præsentationer og på skrift. 

 

Tips til den gode skriveproces: slut med ørkesløse omskrivninger 

I dette blogindlæg vil jeg hjælpe dig med at skrive bedre tekster. Du kender sikkert følelsen, når man skal i gang. Man sidder foran den tomme, hvide skærm. Man skriver lidt, og ret hurtigt ryger man ud i ørkesløse omskrivninger. Man føler hele tiden, at der er noget galt. Men hvad? Her får du mine bedste tips til en god skriveproces, der hjælper dig frem mod et godt resultat på kortere tid.

 

Vi er handicappede på de sociale medier - vores face er under pres

Socialt samspil er noget af det mest krævende i menneskers liv. Det er indviklet at undgå pinlig tavshed, ydmygelse og fadæser – især med nye mennesker. I hverdagen tænker vi nok ikke så meget over det. Reglerne for samvær har de fleste af os på rygraden, og så er det jo bare hyggeligt at være sammen med andre. Men på de sociale medier har vi fået nye udfordringer. Her har vi ikke den information, vi plejer at trække på: kropssprog, stemme og øjeblikkets stemning. Derfor er vi nødt til at lære nye regler for social interaktion - og for mediernes begrænsninger.

7 gode råd om facebevarende kommunikation i dialoger og konflikter

Når vi er under pres, fx når vi håndterer uenighed i en dialog, ændrer sproget sig ofte. Vi bliver typisk mere dominerende, og tonen kan blive hård. Det er menneskeligt, men ikke hensigtsmæssigt. Den gode nyhed er, at den psykologiske teori facework kan hjælpe. Jeg har kogt den ned til 7 praktiske råd, som er lige til at bruge, næste gang du skal forhandle eller svare på kritiske spørgsmål.

 

Facework får din modpart til at opleve dialogen som ligeværdig

I 1950’erne udarbejdede sociologen Erving Goffman sin teori om facework, der kan forklares som kunsten at tilpasse sig de sociale situationer, vi indgår i. Teoriens indflydelse rækker langt ud over sit sociologiske udgangspunkt. Den kan for eksempel være praktisk at have in mente under en forhandling.

Fil 14 10 2016 09.12.03Spørgetårnet er verdens mest effektive strategiske spørgeteknik 

Spørgeteknik er et vidt begreb. Hos Gottleben er vi især optaget af den type samtale- og spørgeteknik, der påvirker beslutninger. Det vil sige - en teknik, der kan hjælpe dig til gode resultater i forhandlinger eller når du skal overbevise en modpart eller et publikum om, at din idé er værd af følge. Spørgetårnet er udviklet i Gottleben Institute og har for længst bevist sin enorme effektivitet.