Kommunikation i samarbejde - konstruktiv dialog

KommSamarbejde

Den gode samtale - den brugbare feedback

En god hverdag på jobbet har rigtig meget at gøre med hvordan man kommunikerer med hinanden når opgaver skal løses. Føles det okay at bede hinanden om hjælp? Formår det enkelte medlem af teamet at sige fra uden at ende i grublerier? Hvordan håndterer I at give feedback? Bliver uenigheder lagt under låg, eller formår I at tage de nødvendige diskussioner på en god måde?

På dette kursus fordyber vi os i værktøjer til en ærlig, konstruktiv og effektiv dialog. Og I lægger grunden til et "fælles sprog" der gør det nemmere at tale om hvordan I taler med hinanden.

Målgruppe for kurset Kommunikation i samarbejde

Vi afholder dette kursus for både offentlige og private virksomheder. Målgruppen er alle slags medarbejdere og ledere der kommunikerer med hinanden på daglig basis. Varianter af kurset holdes for TR-grupper, ledergrupper og afdelinger hvor man er er særligt afhængige af at mestre konstruktiv kommunikation i vanskelige dialoger.

Underviser: Kaare Thomsen

PortraetLilleSkarpt

Kaare Thomsen er specialist i dialogens værktøjer og har undervist i mere end 20 år. Han er uddannet adfærdsterapeut og konfliktmægler og er cand.mag. i psykologi, filosofi og retorik. Han er forfatter til flere populære bøger om kommunikation.

Udbytte for deltagerne

Deltagerne plejer at have det rart med hinanden på kurset, men det er ikke kun hygge. Underviserens oplæg og de mange øvelser sætter fokus på hvad man siger til hinanden i hverdagen, og hvordan man siger det. Udbyttet kan bl.a. forklares ved at I med dette kursus får et fælles "sprog" som I kan bruge til at udvikle jeres fælles kommunikation.

Udbytte for virksomheden

En fælles vinkel på afdelingens eller virksomhedens kommunikation kan være med til at man forbedrer det psykiske arbejdsmiljø og øger såvel arbejdsglæde som produktivitet.

Indhold og form

I kommer igennem et afvekslende og aktiverende forløb udviklet af Gottleben. Underviseren holder korte oplæg som følges op med øvelser. Vi tilstræber en let og underholdende form, hvor der også er plads til humor.

 • Forskellige kommunikationsstile - hvad vil det sige at kommunikere assertivt?
 • Hvordan er vi typemæssigt forskellige, og hvad kan vi bruge det til?
 • Tips til det gode sprog der forebygger misforståelser
 • Sådan håndterer I uenighed og forskelle og undgår at de ender i konflikter
 • Kropssproget og de nonverbale signaler - hvordan opfatter de andre dig?
 • Øvelser i at sige fra på en god og respektfuld måde
 • Aktiv lytning og den gode spørgeteknik der støtter samtalen
 • Det respektfulde ordvalg der forebygger krænkelser og konflikt
 • Ritualer, formelle situationer og dagligdags høflighed
 • Humor og sarkasme - er det farligt?
 • At give og modtage feedback konstruktivt, værdigt og behageligt

 

Andre kurser

Assertiv kommunikation ...

Konflikthåndtering ...

Forhandlingsteknik ...

Argumentation og samtaleteknik ...

Kursusinfo

Varighed 1 dag
Holdstørrelse Op til 20 personer eller efter aftale
Sted Hos jer
Pris Se prisliste
Underviser Kaare Thomsen

Afholdes som firmakursus
Ring 70 20 36 37, eller skriv til os 
og få et tilbud.

Vi har holdt dette seminar for bl.a. Boehringer Ingelheim, Copenhagen Business School, DLG, Frederiksberg Kommune, FødevareErhverv, Kammeradvokaten, Novo-Nordisk, Pen-Sam Liv, Schur Consumer Products, Skat Nærum, Skov- og Naturstyrelsen, Den Sociale Højskole, Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen, Syddansk Universitet, Udenrigsministeriet, Vejen Kommune, Aalborg Kommune.

Udtalelser fra vores seneste kursus:

Levende foredragsholder - dejligt, at det blev holdt uden powerpoint. Jeg fik kendskab til gode teknikker til at sige nej, til girafsprog og til at give feedback. Det kan bruges i min hverdag. Louise Krag Isling, SSI.

Kursuslederen formåede at fastholde min opmærksomhed og interesse. Jeg var glad for at "lære", at det er okay ikke at reagere og i stedet give sig selv tid til at tænke over situationen, inden man svarer. Gitte Schmølker, SSI.

God underviser og spændende emner. Egon Fløistrup, SSI.

En god underviser :-) Jeg lærte en masse nyt om konfliktløsning. Helle Kongsmar, SSI.

Kurset udformede sig efter vores ønsker og gav masser af gode værktøjer til kommunikation. Tia Nielsen, SSI.

Jeg har fået nogle gode værktøjer, jeg kan bruge fremover. Vi kom godt rundt om emnerne, der blev tilpasset vores ønsker. Tina Herlevsen, SSI.

Kursets styrker var underviserens gennemgange af verbal kommunikation og kropssprog. Mit udbytte er, at jeg nu er mere obs på mine formuleringer. Jens Søndergaard, SSI.

Underviseren var god til at lytte efter, hvad vi som gruppe havde behov for. Han var god til at føle efter undervejs i løbet af dagen, om noget skulle ændres i indholdet. Jeg fik et godt udbytte. Stine Bonde Eriksen, SSI.

Der var dynamik i undervisningen og der blev lyttet godt og svaret på vores input. Der er blevet sat tanker i gang omkring hvordan man kan modtage og give kritik og samtidig undgå eventuel konflikt. Trine Hansen, SSI.

Underviseren var god til at styre indholdet og lede det på rette vej. Der var ingen uvedkommende afvigelser eller sidespor. Jeg håber, girafsproget kan blive en del af vores hverdag. Lars Allesø