Certificeret forhandler - forhandlingsuddannelse

ForberederForhandling

Uddannelse i 3 moduler, i alt 6 dage

Denne uddannelse sikrer dig et højt niveau i forhandlingsteknik uanset hvilken branche du arbejder i – som leder, specialist, forretningsperson eller politiker. Du kommer igennem en intensiv og engagerende læringsproces hvor du dels arbejder strategisk med metoder til at skabe værdi i en forhandling, dels træner dialogens komplekse håndværk, herunder praktisk retorik, på højt niveau.

På modul 1, Forhandlingsteknik, opbygger du kompetence i at forhandle strategisk og skabe maksimal værdi, selv i fastlåste situationer. Vi arbejder med situationsanalyse, interessebaseret dialog, købslagning, elementær retorik og forhandlingspsykologi.

På modul 2, Argumentation og samtaleteknik, arbejder vi intensivt med retorik og psykologi for at styrke din samtaleteknik og overtalelsesevne, og dine færdigheder i at håndtere modstand,  manipulation og andre udfordringer i dialoger og forhandlinger.

På modul 3, Videregående forhandling, arbejder vi videre med forhandlingens psykologi og metoder, herunder kropssprog, adfærdsøkonomi og konfliktløsning. Vi træner med realistiske cases og bruger videooptagelser til analyse og feedback.

Du kan tage modul 1 og 2 i vilkårlig rækkefølge. Efter modul 1 kan du tage modul 2 og 3 i vilkårlig rækkefølge. Alle modulerne kan tages som enkeltstående kursus.

Certificering

Når du har gennemført alle 3 moduler, får du bevis for certificering. Det er din dokumentation for at du efter Gottlebens standard har erhvervet færdigheder i forhandlingsteknik på højt niveau.

Vores særkende: små hold

Vores kunder fremhæver den særlige oplevelse det giver at blive så intensivt trænet på helt små hold: højst 10 personer på modul 1 og 2, og højst 8 på modul 3. Derved opstår en fortrolighed mellem underviser og deltagere som man ikke oplever på store hold.

Lille investering - stort udbytte

Den samlede investering er 27.500 kr. plus moms. Prisen dækker hele ydelsen, dvs. undervisning, bøger og materialer (men ikke evt. overnatning). Udgiften er således behersket, men ifølge den feedback vi modtager fra både deltagere og virksomheder, er udbyttet stort. De forhandlere vi uddanner, er efter det gennemførte forløb langt bedre rustet til at håndtere vanskelige forhandlinger og sikre optimale aftaler.

Uddannelsens 3 moduler

Modul1
Læs mere om modul 1 ...

argumentationogsamtaleteknikknap 
Læs mere om modul 2 ...

Modul3VideregaaendeForhandling
Læs mere om modul 3 ...

Du kan tage modul 1 og 2 i vilkårlig rækkefølge. Starter du med modul 1, kan du tage modul 2 og 3 i vilkårlig rækkefølge.

Byg op efterhånden, eller tilmeld dig samlet

Du kan gennemføre hvert af de 3 moduler som enkeltstående kursus. Tilmeld dig gerne modul 1 eller modul 2, og beslut efterfølgende om du vil gennemføre resten. Har du tidligere været på modul 1 og 2, kan du efterfølgende tage modul 3 og få certificering.

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen samlet her på siden, koster den 1.000 kr. mindre end hvis du tilmelder dig kurserne ét ad gangen.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til alle der fører vigtige forhandlinger, og som har brug for indsigt og træning ud over hvad et enkelt forhandlingskursus kan give. Vi fordrer ikke specifikke forudsætninger, men du skal være indstillet på at deltage på samtlige dage og læse lærebøgerne.

Underviser

PortraetLilleSkarpt

Kaare Thomsen har undervist på uddannelsen siden den blev oprettet i 2014. Han er uddannet i forhandlingsteknik på Harvard Law School samt cand.mag. i sprog, psykologi, filosofi og retorik. Han er forfatter til modulets lærebøger. Læs mere ...

Udbytte

Udbyttet for deltageren og virksomheden kan måles i den værdi man bliver i stand til at skabe. Det gælder i alle slags forhandlinger, og i dialoger og samarbejde i det hele taget. Samtidig hører vi ofte at arbejdsglæden – lysten til at forhandle – stiger. Det føles godt at vide at man går professionelt til værks, og man har mere mod på de svære udfordringer. Lederen af en stor, dansk iværksættervirksomhed har givet os lov til at citere hvad han udbrød: "Jeg har det godt med at kaste mig ud i svære forhandlinger nu, for jeg er bedre rustet og har flere succesoplevelser." I en anden virksomhed, hvor Kaare Thomsen havde undervist og rådgivet i forbindelse med en konkret sag, vurderede man gevinsten ved at uddanne til at være mere en 25 mio. kr. på kort sigt, og endnu mere på langt sigt. Konklusionen må være at omkostningerne ved at uddanne målrettet langt overgås af den værdi man bliver i stand til at skabe.

Hør hvad en deltager sagde om uddannelsen

 

Tilmelding

Varighed 3 moduler a 2 dage = 6 dage
Pris pr. deltager  27.500 kr. ex moms ved samlet tilmelding til hele uddannelsen
Sted København
Datoer i 2024

Modul 1 (2 dage):
31. jan.-1. feb.
28.-29. maj
5.-6. nov.

Modul 2 (2 dage):
13.-14. juni
27.-28. nov.

Modul 3 (2 dage):
3.-4. dec.

Du sparer 1.000 kr. ex moms ved at tilmelde dig samlet.

 

Vi kan også holde uddannelsen som internt forløb hos jer efter aftale.

Ring 70 20 36 37, eller skriv til os og lad os hjælpe.

 

Udtalelser:

Afprøvning af forhandlingsteknik på film – super oplevelse! Overrasket over hvor langt man kan nå med disse redskaber. Deltager fra Cotes A/S

Jeg har opnået større selvsikkerhed i forhandlingssituationer og er blevet mere bevidst om mine styrker og svagheder. Jeg er specielt glad for at bruge strategiskemaet og vil arbejde på også at blive mere sikker i spørgetårnet og motivationstrappen. Diana Kiiskinen, Salgs- og udviklingschef, Symbion A/S

Jeg har virkelig fået styrket min forhandlingsteknik. Jeg vil få speciel glæde af værktøjer som facework og guided discovery, og af kropssprogsanalyse. Søren Rosfeldt, teamleder, Dagrofa

Godt, bredt fagligt niveau til fremtidige forhandlinger. Kropssprog som emne var yderst interessant. Forhandlingsspil med video og opfølgende evaluering er et super godt pædagogisk værktøjer. Christian Fahnøe, erhvervsrådgiver, Lån & Spar

Uddannelsen har givet mig større indblik i forhandlingens kunst, og nye redskaber og teknikker til kommende forhandlinger. Jeg er uden tvivl meget bedre rustet til kommende udfordringer. Værktøjer som parade-riposte, forhandlingshjulet, bytteskemaet og spørgeteknik var specielt interessante for mig. Rune Mai Jørgensen, Sales Manager, MAN Diesel & Turbo

Dejligt med de mange praktiske forhandlingsøvelser gennem hele uddannelsen. Martin Thomsen, Afdelingschef, Herlev Kommune

Et super godt og udbytterigt kursus, som gav mig meget med hjem til mit job som strategisk indkøber. Heidi K. Gornitzka, Alfa Laval Copenhagen