Kursusmaterialer styrker og fastholder læring

Vi lægger stor vægt på at udvikle den rigtige dokumentation

Kursusmaterialer

En kerneværdi for Gottleben er at skabe original, pædagogisk og effektiv dokumentation til vores kurser og workshops. Vi udleverer typisk handouts og øvelser på print i vores karakteristiske røde omslag. Hvis underviseren har udgivet en bog om emnet, får du dit eget eksemplar af den. Desuden sammensætter underviseren et online materiale som kun kursets deltagere har adgang til. Her finder du resuméer af det stof vi gennemgår, både teori og værktøjer. Der er også links til artikler, video, podcast, bøger osv. Erfaringen er at dette online-materiale fastholder læringen fordi det altid er ved hånden på din telefon eller pc.

Tak fordi I respekterer vores ophavsret - vi skal nok sørge for at I alligevel har adgang til stoffet

Sammenlignet med andre kursusfirmaer producerer vi en meget betydelig mængde originalt indhold: Foruden kursusmaterialer skriver vi bøger, og vi udgiver artikler, podcast og video. De forskellige produkter bygger til dels på hinanden, og de er alle en del af den kreative proces vi altid er midt i.

Vi er glade for at vores kunder hjælper os med at passe på disse værdier. Vores forretningsmodel er baseret på at producere og udgive på flere medier og platforme, og derfor er loven om ophavsret en forudsætning for at vi kan eksistere.

Omsorgen for vores copyright indebærer desværre i sjældne tilfælde at der kan være ønsker vi ikke umiddelbart kan opfylde. Det gælder bl.a. lagring af vores indhold på servere der ikke tilhører os, og det gælder pdf-filer som man gerne vil udsende pr. mail eller sociale medier. Det kan vi desværre ikke sige ja til fordi vi i så fald mister kontrollen med de produkter vi skaber, og fordi det kan stille os svagere næste gang vi er nødt til at retsforfølge en krænkelse. Men for at det ikke skal gå ud over jer, gør vi alt hvad vi overhovedet kan for at imødekomme jeres behov for nem adgang til den viden vi formidler i jeres organisation.