Feedback - kursus

Lær at give og modtage feedback der styrker samarbejde, udvikling og læring

Feedback er vigtig i både ledelse og samarbejde, og en god feedbackkultur stiller krav til jeres kompetencer. Her er et feedbackkursus som også kan være en kortere workshop eller et inspirerende foredrag. Kurset vil give jeres ledere og medarbejdere værktøjer til at give og modtage feedback konstruktivt og effektivt til gavn for såvel produktivitet som arbejdsglæde og det gode arbejdsklima.

Underviser

Portræt lille farve 3Kaare Thomsen er uddannet i sprog, psykologi, retorik og filosofi (cand.mag.). Han underviser for bl.a. Businiss College Syd, Dansk Musikpædagogisk Forening, Den Kreative Skole, Efterslægtens Gymnasium, Gubra, Idrætsfritidsklubben, Nordea, Odense Universitetshospital, Olympus, Region Syd (kliniske vejledere) og Rigsarkivet.

Udbytte af et kursus i feedback

Udbyttet er en fælles platform, som I selv kan arbejde videre med. I får en række teoretiske oplæg om de psykologiske og retoriske teknikker der er forudsætningen for velfungerende feedback. Kurset vil desuden give jer hands-on-træning med fiktive eksempler, hvor I virkelig mærker forskellen mellem de gode og de mindre gode måder at give feedback på. For den enkelte deltager vil kurset give deciderede værktøjer, og for virksomheden vil kurset betyde en styrkelse af arbejdskultur og intern kommunikation.

Målgruppe for dette kursus i feedback

Kurset er udviklet til ledere og medarbejdere i organisationer hvor man giver formel og uformel feedback. Vi arbejder især for virksomheder der sætter læring højt på agendaen, og vi arbejder også for deciderede læringsmiljøer.

Form og indhold

Inden vi holder kurset, holder vi et møde med jer om behov og målsætninger, og kurset vil være designet til jeres medarbejdergruppe. Undervisningen er som regel fordelt på 50% teori og 50% øvelser, hvilket efter vores erfaringer giver den mest effektive læring. Indholdet kan være sammensæt af disse emner:

 • Rammesætning af feedback og feedbacksamtaler
 • Samtalens opbygning og forløb
 • At give feedback: Analysér situtationen, og find frem til budskab og formål
 • Den psykologiske tilgang til feedback: mindset og læring
 • Den pædagogiske tilgang til feedback: Sådan styrkes læringen mest effektivt
 • Den retoriske tilgang til feedback: Sådan udtrykker du budskaberne så de virker
 • Sådan indleder du din feedback
 • Tempo, ordvalg og tone, herunder facework og anmodninger
 • Håndtering af negative følelser
 • Afslutning af samtalen
 • At modtage feedback - lytteteknik
 • Stil krav til den, der giver dig feedback
 • Stil opklarende spørgsmål uden at diskutere
 • Forstå og kontrollér dine følelser i samtalen
 • Opsummeringsteknikker
 • Sådan arbejder du efterfølgende med den feedback, du har modtaget


 

Info

Afholdes Efter aftale
Varighed 
Foredrag: 60-90 min.
Workshop: 2-3 timer
Kursusdag: 6 timer
Sted Hos kunden
Antal deltagere
Efter aftale
Underviser Kaare Thomsen


Ring 44 22 37 58 eller skriv til os og få tilbud på et firmakursus hos jer.

Udtalelser

Helt igennem fantastisk kursus - sjovt og lærerigt. 10/10 underviser.

En god atmosfære gennem hele dagen. Især sidste halvdel med konkrete cases var godt og gav en klar forståelse for hvordan vi kan arbejde videre med feedback. Simpel teori som nemt kan findes frem og læne sig op ad.

Det har været godt. Har fået ting at tænke over, og gode reskaber til når jeg skal give feedback.

Godt og inspirerende kursus med en god variation mellem teori og øvelser. Trygge rammer og noget at arbejde videre med - gode redskaber.

Super godt og givende! Jeg har lært at det ikke er farligt at få og give feedback.

Super givende. Gode værktøjer som der skal arbejdes videre med. Kaare var super behagelig og gjorde at man følte sig godt tilpas trods at man var spændt.

God, solid gennemgang af værktøjerne og tankerne bag review'ets form og indhold.

Tilpasset vores problemstillinger. Satte gode tanker i gang. Kurset kunne godt have været længere end 1 dag.

Godt valg af forskellige teorier - blandet med praktiske øvelser af passende længde.

Mange anvendelige råd i forhold til feedback og mindset - samt tiltaleform. Særligt at man ikke altid bør arbejde "blødt" og sukkersødt, men at det i nogle situationer er nødvendigt at udstikke små, detaljerede opgaver. Louise Zacho, klinisk vejleder, Svendborg Sygehus

Inspirerende. Giver stof til eftertanke. Jeg vil fokusere mere på feedback - være mere specifik i forhold til tilbagemeldinger på studerende og kolleger. Max Jørgensen, sygeplejerske, Region Syd

Det er en styrke at der gives eksempler og veksles mellem forskellige undervisningsformer. Workshoppen har vakt en lyst til at gå mere systematisk til værks, og jeg er blevet mere nysgerrig på at arbejde videre med den måde jeg bruger feedback i praksis. Lene Paulsen, klinisk vejleder, Region Syd

Positivt med inddragelse af os som blev undervist. Godt med fagligt belæg fra undersøgelser. Dejligt med en underviser der var nærværende og som ikke bare holdt en forelæsning. Jeg har fået større viden om feedback og er blevet nysgerrig på at læse mere om emnet. Stine Tyllesen, sygeplejerske, Region Syd

Underviseren var god til at formidle og til at gøre stoffet interessant og levende. Det er relevant og brugbart i min hverdag som klinisk vejleder. Lone Ammentorp, sygeplejerske, Region Syd