Priser

Interne kurser, workshops og foredrag hos kunden

Hel kursusdag: 21.800 kr. + et beløb pr. deltager efter aftale.

Workshop, 2-3 timer: 17.800 kr. + et beløb pr. deltager efter aftale.

Foredrag, 60-90 minutter: 13.800 kr. + et beløb pr. deltager efter aftale.

Priserne er ekskl. moms og evt. rejseomkostninger.

Åbne kurser afholdt hos Gottleben

Deltagelse på åbne kurser på 1 dag: 3.900 kr. pr. person.

Deltagelse på åbne kurser på 2 dage: 6.900 kr. pr. person.

Priserne er ekskl. moms. Evt. ophold ikke inkluderet.

Konsulentydelser

Timepris for konsulentydelser: 2.000-2.400 kr.

Prisen er ekskl. moms. Evt. rejseomkostninger tillægges.

Afbestilling

Fristen for afbestilling er 6 uger. Herefter er bestillingen eller tilmeldingen bindende. Vi prøver dog altid at være fleksible og finde en god løsning.

Force majeure

Gottleben er ikke økonomisk ansvarlig eller erstatningspligtig i tilfælde af aflysning pga. force majeure, fx vejrlig, aflyste flyafgange og andet som vi ikke har indflydelse på. I disse tilfælde eller ved aflysning fra Gottlebens side pga. sygdom leveres en erstatningsydelse efter fælles aftale.