Priser og vilkår

Vi lægger vægt på at have transparente priser og vilkår som er ens for alle kunder. De viste priser er vejledende. En række forhold ved det enkelte arrangement kan påvirke den endelige prissættelse.

Kurser, workshops og foredrag hos kunden

Hel kursusdag: 26.000 kr. (Op til 20 personer. Er I flere, kan det påvirke prisen)

Workshop, 3 timer: Fra 20.000 kr. (Op til 30 personer. Er I flere, kan det påvirke prisen)

Workshop, 4 timer: Fra 22.000 kr. (Op til 30 personer. Er I flere, kan det påvirke prisen)

Foredrag: Fra 18.000 kr. (Op til 100 personer. Er I flere, kan det påvirke prisen)

Forhandlingsuddannelse på 6 dage som internt kursus hos jer for op til 12 personer: 25.000 kr. pr. kursusdag

Prisen er vist ex moms og omfatter hele ydelsen, herunder vores forberedelse inkl. evt. møder, udvikling af materiale osv. Prisen dækker ikke print af kursusmaterialer på hold med mere end 12 personer.

Omkostninger vedr. rejse og evt. ophold tillægges for ydelser der afvikles uden for københavnsområdet.

Åbne kurser afholdt hos Gottleben

Deltagelse på åbne kurser på 2 dage: 9.500 kr. pr. person.

Prisen er ex moms. Kursusdagenes forplejning er inkluderet, men ikke evt. overnatning.

Konsulentydelser

Timepris for konsulentydelser: 2.800 kr. ved minimum 8 timer pr. opgave.

Prisen er ekskl. moms.

Afbestilling

Kunden kan frit annullere en bestilling det første døgn efter at en aftale er indgået. Herefter er fristen for afbestilling 8 uger. Når fristen på 8 uger er overskredet, er aftalen bindende, og vi fakturerer hele det aftalte honorar i tilfælde af at kunden aflyser (forudsat vi er uden skyld heri). Hvis aftalen derudover indebærer rejseudgifter m.m. som vi ikke selv kan få refunderet, pålægges de fakturaen. Gottleben er ikke forpligtet til at levere en erstatningsydelse, men vi forsøger dog altid at finde en løsning der passer begge parter. Hvis kalenderen tillader det, kan ydelsen flyttes til en senere dato mod et gebyr efter aftale.

Tilbudsrunder og sondering

Vi har forståelse for at vores kunder kan have behov for at sondere kursusmarkedet ved at indhente tilbud fra flere udbydere. Så når vores kalender tillader det, siger vi ja tak til at byde ind på opgaver i konkurrence med op til 2 andre udbydere. Vi har dog brug for at kunne forstå konteksten og beder jer derfor oplyse: 1) hvilke andre virksomheder I beder om et tilbud; og 2) hvad der vil være kriteriet for jeres valg. I perioder med særlig stor travlhed har vi desværre ikke resurser til at deltage i tilbudsrunder.

Force majeure

Gottleben er ikke økonomisk ansvarlig eller erstatningspligtig i tilfælde af aflysning pga. force majeure, fx vejrlig, aflyste flyafgange og andet som vi ikke har indflydelse på. I disse tilfælde eller ved aflysning fra Gottlebens side pga. sygdom leveres en erstatningsydelse efter fælles aftale.