Priser og betingelser

Vi lægger vægt på at have transparente priser som i princippet er ens for alle kunder. De viste honorarer er vejledende: Specielle forhold kan påvirke prissættelsen af den enkelte ydelse.

Kurser, workshops og foredrag hos kunden

Hel kursusdag: 25.000 kr.

Workshop, halv dag: Fra 20.000 kr.

Foredrag: Fra 16.000 kr. for op til 100 personer, 20.000 for op til 200 personer

Forhandlingsuddannelse på 6 dage som internt kursus for op til 12 personer: 24.000 kr. pr. kursusdag

Prisen er ex moms og omfatter hele ydelsen, herunder forberedelse inkl. evt. møder, udvikling af materiale osv. 

Åbne kurser afholdt hos Gottleben

Deltagelse på åbne kurser på 2 dage: 9.500 kr. pr. person.

Prisen er ex moms. Kursusdagenes forplejning er inkluderet, men ikke evt. overnatning.

Konsulentydelser

Timepris for konsulentydelser: 2.800 kr. ved minimum 8 timer pr. opgave.

Prisen er ekskl. moms. Evt. rejseomkostninger tillægges.

Bemærk at vi påtager os meget få konsulentopgaver, og kun vedr. forhandlinger på højt niveau.

Afbestilling

Fristen for afbestilling er 8 uger. Herefter er bestillingen eller tilmeldingen bindende. Vi prøver dog altid at være fleksible og finde en god løsning.

Tilbudsrunder

Vi har forståelse for at vores kunder kan have behov for at sondere kursusmarkedet ved at indhente tilbud fra flere udbydere. Så når vores kalender tillader det, siger vi ja tak til at byde ind på opgaver i konkurrence med op til to andre udbydere. Vi beder jer oplyse på forhånd 1) hvilke andre virksomheder I beder om et tilbud; og 2) hvad der vil være kriteriet for jeres valg. I særligt travle perioder beder vi om forståelse for at desværre ikke har resurser til at deltage.

Force majeure

Gottleben er ikke økonomisk ansvarlig eller erstatningspligtig i tilfælde af aflysning pga. force majeure, fx vejrlig, aflyste flyafgange og andet som vi ikke har indflydelse på. I disse tilfælde eller ved aflysning fra Gottlebens side pga. sygdom leveres en erstatningsydelse efter fælles aftale.