Priser og betingelser

NB. De viste priser er vejledende.

Interne kurser, workshops og foredrag hos kunden

Hel kursusdag: 25.000 kr.

Workshop, halv dag: Fra 20.000 kr.

Foredrag: Fra 16.000 kr.

Priserne er ekskl. moms og evt. rejseomkostninger. Til prisen lægges i nogle tilfælde et beløb pr. deltager for print, bøger m.m., især hvis der er flere end 20 deltagere. Emne, dato, tid, sted, holdstørrelse m.m. kan indvirke på prisen.

Åbne kurser afholdt hos Gottleben

Deltagelse på åbne kurser på 2 dage: 9.500 kr. pr. person.

Gennemførelse af uddannelsen Certificeret forhandler (i alt 3 moduler): 29.900 kr. pr. person.

Priserne er ekskl. moms. Kursusdagenes forplejning er inkluderet, men ikke evt. overnatning.

Konsulentydelser

Timepris for konsulentydelser: 2.600 kr. ved minimum 10 timer pr. opgave.

Prisen er ekskl. moms. Evt. rejseomkostninger tillægges.

Afbestilling

Fristen for afbestilling er 8 uger. Herefter er bestillingen eller tilmeldingen bindende. Vi prøver dog altid at være fleksible og finde en god løsning.

Tilbudsrunder

I visse tilfælde kan vi, når kalenderen tillader det, afgive skriftligt tilbud i konkurrence med op til to andre udbydere. Normalt vil dette dog forudsætte at I som kunde oplyser 1) hvilke andre virksomheder I beder om et tilbud; og 2) hvad der vil være kriteriet for jeres valg.

Force majeure

Gottleben er ikke økonomisk ansvarlig eller erstatningspligtig i tilfælde af aflysning pga. force majeure, fx vejrlig, aflyste flyafgange og andet som vi ikke har indflydelse på. I disse tilfælde eller ved aflysning fra Gottlebens side pga. sygdom leveres en erstatningsydelse efter fælles aftale.