Priser og betingelser

Priserne er vejledende. Tid, sted og andre forhold kan indvirke på det enkelte tilbud.

Interne kurser, workshops og foredrag hos kunden

Hel kursusdag: 22.800 kr. + et beløb pr. deltager efter aftale.

Workshop på 3 timer: 18.800 kr. + et beløb pr. deltager efter aftale.

Foredrag på 1-1,5 time: 14.800 kr. + et tillæg pr. deltager efter aftale.

Priserne er ekskl. moms og evt. rejseomkostninger.

Åbne kurser afholdt hos Gottleben

Deltagelse på åbne kurser på 2 dage: 8.500 kr. pr. person.

Priserne er ekskl. moms. Kursusdagenes forplejning er inkluderet, men ikke evt. overnatning.

Konsulentydelser

Timepris for konsulentydelser: 2.600 kr. ved minimum 10 timer pr. opgave.

Prisen er ekskl. moms. Evt. rejseomkostninger tillægges.

Afbestilling

Fristen for afbestilling er 6 uger. Herefter er bestillingen eller tilmeldingen bindende. Vi prøver dog altid at være fleksible og finde en god løsning.

Force majeure

Gottleben er ikke økonomisk ansvarlig eller erstatningspligtig i tilfælde af aflysning pga. force majeure, fx vejrlig, aflyste flyafgange og andet som vi ikke har indflydelse på. I disse tilfælde eller ved aflysning fra Gottlebens side pga. sygdom leveres en erstatningsydelse efter fælles aftale.