Konflikthåndtering - personlig konfliktløsning

Blev bedre til at håndtere interne, personlige konflikter

På de fleste arbejdspladser opstår der ind imellem konflikter. Mange af os kunne blive meget bedre til at løse dem. Har du selv oplevet, at en konflikt eskalerer og bliver et permanent, stressende element i din hverdag? At en relation, der burde være okay, lider skade? Så brug en dag af dit liv på at få indsigt i og lære værktøjer til at gøre tage dig konstruktivt af konflikter. Dit udbytte vil kunne mærkes positivt i dine relationer, og i tilgift får du nyt indblik i dig selv.

Underviseren på kurset Konflikthåndtering

Portræt lille farve 2Kaare Thomsen har undervist i konfliktløsning, forhandling og kommunikation i over 15 år. Han arbejder for kunder som Alm. Brand, Bestseller, BUPL, Danmarks Lærerforening, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Lån & Spar og Topdanmark. Kaare Thomsen er cand.mag. i psykologi, uddannet konfliktmægler samt kognitiv adfærdsterapeut.

Åbne kurser og firmakurser

Vi holder åbent kursus flere gange om året, men kurset kan også bestilles til afholdelse hos jer, enten som dagsarrangement eller som en kortere workshop eller et foredrag. Ring til os på 70 20 36 37 for mere information.

Målgruppe for kurset konflikthåndtering

Gottlebens kursus i konflikthåndtering henvender sig til medarbejdere og ledere fra alle brancher og erhverv. Din læring styrkes af, at du arbejder direkte med en af dine egne - nuværende eller tidligere - konflikter. Vi sikrer et trygt og fortroligt læringsrum, hvor der bl.a. aftales tavshedspligt.

Dit udbytte

Udbyttet er dels en forståelsesramme, dels værktøjer, der faciliterer en konstruktiv dialog. Dermed får du nemmere ved at komme i gang med at løse en konfliktsituation fornuftigt. Det gælder både i dine egne konflikter, eller hvis du coacher en kollega eller medarbejder. Det at komme godt i gang med en løsning opleves typisk som en stor lettelse. Flere af vores kursister har sagt til os, at kurset gav inspiration og personlig udvikling.

Udbytte for virksomheden

Konflikter er resursekrævende, dvs. dyre i drift. Et fornuftigt, praktisk baseret kursus i konstruktiv dialog kan hurtigt betale sig ind, og samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden eller afdelingen kan blive mærkbart forbedret.

Kursets form og emner

Teorien bliver fremlagt i korte, intensive oplæg. 50% af kurset går med praktiske øvelser. Formiddagen handler mest om at forstå og udforske konflikter hensigtsmæssigt, og eftermiddagen går med færdigheder i konfliktløsning. Her er nogle af de vigtigste emner:

 • Konfliktens opståen og udvikling. Hvad er de materielle og psykologiske elementer - konfliktens dimensioner - og hvordan udvikler konflikten sig? Vi ser også på den skjulte konflikt og passivt-aggressive mønstre, som yderligere kan gøre konflikter svære at tage fat i.
 • Lær at lytte, spørge og opsummere neutralt. Det kræver teknik og selvdisciplin at lytte og spørge uden at forsøge at påvirke. Ikke desto mindre er disse færdigheder afgørende for din chance for at løse en konflikt konstruktivt. Gottlebens træningskoncept forbedrer din lytte-, spørge- og opsummeringsteknik, så du virkelig mærker forskellen.
 • Konfliktens kernepunkter. Denne teknik er udviklet af Center for Konfliktløsning, og vi bruger den i vores egen variant. Vi arbejder med 5 psykologiske udgangspunkter for at tale om konflikten. Metoden kan bruges til den direkte dialog under konfliktløsning, fx som konfliktløsende spørgeteknik. Den kan også bruges til den indirekte konfliktcoaching mellem den konfliktramte og en hjælper.
 • Ligeværdig, konstruktiv kommunikation. At fremsætte ønsker eller forklare behov uden at dømme eller dominere kræver lidt mere indsigt, end de fleste gør sig klart. Når relationen er anspændt, sniger den lille, skjulte dominans sig ind i sproget. Selv det såkaldte "girafsprog" er et ofte misforstået fænomen. På kurset faciliterer vi en bevidstgørelse om disse mekanismer og træner en kommunikationsform, der virkelig har en chance for at blive oplevet som ligeværdig af din modpart.
 • Din egen andel i konflikten - selvrefleksion. Et aktivt element i kursusdagen er din refleksion over dit eget bidrag til, at konflikten er opstået og har udviklet sig. At forstå sig selv på denne måde kan være en vigtig del af konfliktløsningen. Samtidig er det motiverende at reflektere selvkritisk, da det giver håb: Det er nemmere at ændre sin egen adfærd end at lave om på andre.

Åbne kurser - info

Datoer  2. marts 2018  
31. august 2018    
10. december 2018   
Varighed 1 dag kl. 9-16
Pris 4.800 plus moms pr. deltager 
Sted København 
Holdstr. 8 deltagere på åbne kurser
Underviser  Kaare Thomsen

 

Konflikthåndtering
 1. Dato:(*)
  Dato er obligatorisk
 2. Navn:(*)
  Navn er obligatorisk
 3. Firma:(*)
  Firma er obligatorisk
 4. Stilling:
  Stilling er obligatorisk
 5. Adresse:(*)
  Adresse er obligatorisk
 6. Postnr. og by:(*)
  Postnummer og by er obligatorisk
 7. Telefon:(*)
 8. Email:(*)
  Gyldig emailadresse er obligatorisk
 9. EAN-nr.:
  Invalid Input
 10. Tilmeld gratis artikelpost?
  Invalid Input
 11. Kommentarer eller spørgsmål
  Invalid Input

Du kan også bestille et firmakursus, en workshop eller et foredrag/oplæg. Ring 70 20 36 37, elller skriv til os og få et tilbud.


Udtalelser om kurset

Varierede og konkrete øvelser med udgangspunkt i personlige og dybe historier fra deltagerne. Udbytte: Værktøjer til specifikke konflikter og en mere universel forståelse af, hvad man sender videre til en modtager af spørgsmål. Vigtigheden af at skelne mellem at være neutral og fortolkende. Louise Runge, producent, Strong Productions.

Stort udbytte. Jeg fik gode teknikker til at komme videre i en konflikt. Magnus Gary, CEO, BlueINNOship.

Høj tillid straks. Meget professionelt. Dorte Krogh, kulturnomade, Dortekrogh.com

Læs også om disse kurser

Vanskelige kunder og vrede borgere >
Kommunikation i samarbejde >

Argumentation og gennemslagskraft >

Gå til top >