Konflikthåndtering - personlig konfliktløsning

Blev bedre til at håndtere personlige konflikter konstruktivt

På de fleste arbejdspladser opstår der ind imellem konflikter. Mange af os kunne blive meget bedre til at løse dem. Har du selv oplevet, at en konflikt eskalerer og bliver et permanent, stressende element i din hverdag? At en relation, der burde være okay, lider skade? Så brug en dag af dit liv på at få indsigt i og lære værktøjer til at gøre tage dig konstruktivt af konflikter. Dit udbytte vil kunne mærkes positivt i dine relationer, og i tilgift får du nyt indblik i dig selv.

Undervisere på kurset Konflikthåndtering

Gottleben råder over 3 specialister i konflikthåndtering - hver med sin profil og ekspertise. I kan booke os sammen eller hver for sig.

Kaare Thomsen er specilist i samtaleteknik, forhandling og retorik og arbejder bl.a. som rådgiver for personer, som håndterer særligt vanskelige sager. Han er cand.mag. i sprog, retorik og psykologi, uddannet konfliktmægler samt tidligere praktiserende kognitiv adfærdsterapeut.

Jens Hyldahl er en af Danmarks mest erfarne og efterspurgte specialister i konflikthåndtering med dybtgående erfaringer fra erhvervslivet, Center for Konfliktløsning samt psykiatrien. Han er cand.mag. i psykologi og pædagogik og praktiserer ved siden af sin undervisning som rådgiver og kognitiv behandler.

Michael Sjøberg er specialist i krise- og risikoadfærd, kropssprog og konfliktforhandling. Han underviser bl.a. i nedtrapning af den meget tilspidsede situation. Han er uddannet i militæret samt Scotland Yard og har en kandidatgrad i politik med speciale i håndtering af gidselsituationer.

Målgruppe for kurset konflikthåndtering

Gottlebens kursus i konflikthåndtering henvender sig til medarbejdere og ledere fra alle brancher og erhverv. Vi sikrer et trygt og fortroligt læringsrum, hvor der bl.a. aftales tavshedspligt.

Dit udbytte

Udbyttet er dels en forståelsesramme, dels værktøjer, der faciliterer en konstruktiv dialog. Dermed får du nemmere ved at komme i gang med at løse en konfliktsituation fornuftigt. Det gælder både i dine egne konflikter, eller hvis du coacher en kollega eller medarbejder. Det at komme godt i gang med en løsning opleves typisk som en stor lettelse. Flere af vores kursister har sagt til os, at kurset gav inspiration og personlig udvikling.

Udbytte for virksomheden

Konflikter er resursekrævende, dvs. dyre i drift. Et fornuftigt, praktisk baseret kursus i konstruktiv dialog kan hurtigt betale sig ind, og samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden eller afdelingen kan blive mærkbart forbedret.

Kursets form og emner

KonfliktOgKontaktTeorien bliver fremlagt i korte, intensive oplæg. 50% af kurset går med praktiske øvelser. Formiddagen handler mest om at forstå og udforske konflikter hensigtsmæssigt, og eftermiddagen går med færdigheder i konfliktløsning. Ud over Gottlebens specielt udviklede kursusmaterialer bruger vi bogen Konflikt og kontakt fra Center for Konfliktløsning.

Her er nogle af de vigtigste emner:

  • Konfliktens opståen og udvikling. Hvad er de materielle og psykologiske elementer - konfliktens dimensioner - og hvordan udvikler konflikten sig? Vi ser også på den skjulte konflikt og passivt-aggressive mønstre, som yderligere kan gøre konflikter svære at tage fat i.
  • Lær at lytte, spørge og opsummere neutralt. Det kræver teknik og selvdisciplin at lytte og spørge uden at forsøge at påvirke. Ikke desto mindre er disse færdigheder afgørende for din chance for at løse en konflikt konstruktivt. Gottlebens træningskoncept forbedrer din lytte-, spørge- og opsummeringsteknik, så du virkelig mærker forskellen.
  • Konfliktens kernepunkter. Denne teknik er udviklet af Center for Konfliktløsning, og vi bruger den i vores egen variant. Vi arbejder med 5 psykologiske udgangspunkter for at tale om konflikten. Metoden kan bruges til den direkte dialog under konfliktløsning, fx som konfliktløsende spørgeteknik. Den kan også bruges til den indirekte konfliktcoaching mellem den konfliktramte og en hjælper.
  • Ligeværdig, konstruktiv kommunikation. At fremsætte ønsker eller forklare behov uden at dømme eller dominere kræver lidt mere indsigt, end de fleste gør sig klart. Når relationen er anspændt, sniger den lille, skjulte dominans sig ind i sproget. Selv det såkaldte "girafsprog" er et ofte misforstået fænomen. På kurset faciliterer vi en bevidstgørelse om disse mekanismer og træner en kommunikationsform, der virkelig har en chance for at blive oplevet som ligeværdig af din modpart.
  • Din egen andel i konflikten - selvrefleksion. Et aktivt element i kursusdagen er din refleksion over dit eget bidrag til, at konflikten er opstået og har udviklet sig. At forstå sig selv på denne måde kan være en vigtig del af konfliktløsningen. Samtidig er det motiverende at reflektere selvkritisk, da det giver håb: Det er nemmere at ændre sin egen adfærd end at lave om på andre.

Info

Afholdes På bestilling
Varighed 1 eller 2 dage
Pris Efter aftale - kontakt os for tilbud
Sted Hos kunden
Holdstr. Efter aftale
Underviser  Kaare Thomsen , Michael Sjøberg eller Jens Hyldahl

 

Ring 22 44 37 58, elller skriv til os og få et tilbud.


Udtalelser om kurset

Det oversteg langt mine (og de andres) forventninger, og en af kommentarerne bagefter var: ”Vi har før deltaget i kurser om konflikthåndtering – men intet har været så gavnligt som dette”. Jeg er så begejstret over dit besøg og det jeg selv har fået med videre. Vi kan kun give dig de bedste anbefalinger til andre og vil fortsætte i den retning, som vi sammen fik klarlagt på workshoppen. Vi har allerede brugt de gode redskaber, og effekten har været at mærke med det samme. Henriette, STS Sprogrejser

Varierede og konkrete øvelser med udgangspunkt i personlige og dybe historier fra deltagerne. Udbytte: Værktøjer til specifikke konflikter og en mere universel forståelse af, hvad man sender videre til en modtager af spørgsmål. Vigtigheden af at skelne mellem at være neutral og fortolkende. Louise Runge, producent, Strong Productions.

Stort udbytte. Jeg fik gode teknikker til at komme videre i en konflikt. Magnus Gary, CEO, BlueINNOship.

Høj tillid straks. Meget professionelt. Dorte Krogh, kulturnomade, Dortekrogh.com

God blanding af teori og øvelser. Højt udbytte. Erik Pedersen, Favrskov Kommune.

Brugbare værktøjer, simple forbedringsmuligheder i forhold til kommunikation og mulighed for selv at arbejde videre efterfølgende. Ivar Rosendal, Favrskov Kommune.

Mange gode eksempler. Jeg fik gode redskaber med hjem. Lene Farving, Favrskov Kommune

Humor og god vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Meget godt stof til eftertanke! :-) Lene V. Sørensen, Favrskov Kommune

God tilpasning af emner. God indlevelse i forhold til deltagerne. Katrine Wisgaard, Farvskov Kommune

Tog udgangspunkt i vores egne cases. Gav gode værktøjer til konflikthåndtering. Jens, Favrskov Kommune

 

Læs også om disse kurser

Vanskelige kunder og vrede borgere ...
Kommunikation i samarbejde ...

Argumentation og gennemslagskraft ...