Banner kursist8

Kurser i forhandlingsteknik, kommunikation og retorik

Vi holder kurser og workshops, hvor I vil opleve en mærkbar forbedring af jeres evne til at skabe resultater i dialog. Vi udvikler værktøjer baseret på seneste forskning i psykologi og retorik, og træner jer i at opnå maksimal effekt af jeres kommunikation.

TeknologiskForhandling2Forhandlingsteknik

Kursus i forhandlingsteknik, hvor du lærer at forberede og gennemføre forhandlinger med større gevinst. Indhold: forberedelse af forhandlinger, interesser, forhandling af vilkår, samtaleteknik, forhandlingspsykologi, intensiv træning.

Næste åbne kursus afholdes 30.-31. januar 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

Argumentation3Argumentation og gennemslagskraft

Et kursus i overbevisende samtaleteknik, hvor du udvikler din evne til at vende en nej til et ja. Indhold: argumentation, det overbevisende sprog, framing af samtaler, strategisk spørgeteknik, opsummering, psykologiske mekanismer, adfærdsdesign.

Næste åbne kursus afholdes 11.-12. april 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

TeknologiskForhandling2Forhandlingsteknik på højt niveau

Avanceret kursus i forhandlingsteknik, som bygger oven på Forhandlingsteknik. Indhold: komplekse forhandlinger, adfærdskøkonomi, avanceret samtaleteknik, kropssprogsanalyse, intensiv træning.

Næste åbne kursus afholdes 5.-6. december 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

KonflikthåndteringByliv3Assertiv kommunikation

Et kursus i at udtrykke sig ligeværdigt, konstruktivt og overbevisende til gavn for samarbejde og relation. Indhold: ligevægt i samtale og relation, psykologi, lær at sige fra, anmodningens kunst, gennemslagskraft.

Næste åbne kursus afholdes 3.-4. maj 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

MichaelSjoeberg3Kropssprog

Kursus i at læse og bruge kropssprog og nonverbale signaler. Indhold: hjernen og kroppen, sådan fungerer vi under pres, kroppens signaler, ansigtsaflæsning, holdning, spatial adfærd, ord og stemme, løgndetektion.

Næste åbne kursus afholdes 3. april 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

TeknologiskForhandling2Certificeret forhandler

Uddannelse i 3 moduler, hvor du opnår et højt niveau i forhandlingsteknik. Forløbet består af 3 kurser a 2 dage: Forhandlingsteknik, Argumentation og gennemslagskraft og Avanceret forhandlingsteknik.

Næste forløb starter 30.-31. januar 2018.

Kan bestilles som internt forløb.

LaesMere

 

Praesentation2Præsentationsteknik

Kursus i præsentationsteknik, hvor du lærer at forberede og gennemføre præsentationer, der overbeviser. Indhold: forberedelse, opbygning, troværdighed, argumentation, kropssprog, stemme, nærvær, fortællinger, dialog.

Næste åbne kursus 30. maj 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

 

Skrive2Skriftlig kommunikation

Kursus i bruge dit skriftsprog overbevisende og troværdigt og bygge dine tekster op, så de fremstår attraktive. Indhold: sprogets muligheder, læsevenligt sprog, tekstens forløb, medier, argumentation, retoriske værktøjer.

Næste åbne kursus 15.-16. maj 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

MoedelederMødeledelse og facilitering

Kursus i at lede møder effektivt og troværdigt. Her får du træning i de retoriske udfordringer, og du arbejder med din autoritet og handlekraft som mødeleder. Indhold: mødets forberedelse, motivér deltagerne, din indledning, kunsten at styre ordet, teknikker til opsummering, konflikthåndtering.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

HeinemannSamtaleteknik

Kursus i overbevisende samtaleteknik, hvor vi arbejder med alle de værktøjer, der giver dig bedre resultater i mundtlige dialoger. Indhold: samtalens framing, forberedelse af samtalen, sådan udtrykkes formål, dialogens redskaber, spørgeteknik, opsummering, kunsten at konkludere, psykologiske faktorer, retorisk metode.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

MartinAndrosKonflikthåndtering

Kursus i konstruktiv konfliktløsning. Lær at håndtere personlige konflikter og nedtrappe vanskelige situationer. Indhold: konfliktens indhold, konflikttrappen, konflikthåndterende samtaleteknik, konfliktens kernepunkter, spørgeteknik, konfliktnedtrappende opsummering, psykologi, retorik.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

DealKlager og kundehåndtering

Kursus i at håndtere kundeklager og vanskelige modparter konstruktivt og effektivt, så modparten bliver glad igen og tab undgås. Indhold: kunsten at lytte til angreb og negative budskaber, værktøjer til at bevare roen og den gode tone, teknikker til at vende stemningen, sådan håndterer du argumenter, opsummering med positiv effekt, formulering af budskaber, den gode afslutning.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

Musikpaed1Kommunikation i samarbejde

Kursus i at bruge sprog og kommunikation til at gøre samarbejde konstruktivt, effektivt og tilfredsstillende. Indhold: assertiv kommunikation, dialogens værktøjer, typer og forskelligheder, kropssprog, ligeværdigt ordvalg, høflighed, ritualer, feedback, intern humor.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

 

KontaktOs3