Præsentationsteknik - få budskabet igennem

Praktisk træning i overbevisende præsentationer

Lær at holde præsentationer, taler og indlæg som overbeviser effektivt, og hvor I bruger jer selv optimalt. Gottlebens kursus er et retorisk værksted hvor vi gennemgår værktøjer og teori, men hvor I først og fremmest bliver intensivt trænet i praksis. Vi arbejder med jeres forberedelse, opbygningen af en præsentation, sprog, kropssprog, AV-midler og selvfølgelig dialogen med publikum.

Målgruppe for kurset Præsentationsteknik

Vores deltagere arbejder fx med ledelse, salg, information, iværksætteri, projekter, innovation, kultur, forskning eller politik. De er ofte eksponenter for forandring. De kommer med forskelligt niveau som talere. Nogle af dem har tidligere i deres karriere været på andre kurser i præsentationsteknik, men ønsker et retorisk løft. Fælles for dem alle er at de er parate til at lade sig udfordre fagligt og personligt.

Underviser: Kaare Thomsen

Kaare Thomsen er cand.mag. og specialist i strategisk kommunikation og indflydelse. Han er cand.mag. i sprog, psykologi og retorik og har 20 års erfaring som taler og foredragsholder. Han er også uddannet kognitiv behandler og kan derfor arbejde med din håndtering af nervøsitet.

Udbytte for deltageren

Dine præsentationer og taler bliver mere overbevisende. Du styrker din evne til at føre forandringer ud i livet - at engagere, bevæge og flytte holdninger. Du får mere styr på hvordan du opfattes som taler eller leder, og du får gode input til at arbejde med din personlige branding. Din sikkerhed bliver større, nervøsiteten bliver mindre, og du vil opleve øget tilfredshed med dine præsentationer.

Udbytte for virksomheden

Den eller dem I sender på kursus i præsentationsteknik, får solid træning i argumentation og veltalenhed. De udvikler derved deres evne til at fremstå overbevisende og formidle budskaber og værdier på en positiv måde. Dermed bliver de effektive ambassadører for jeres projekter.

Indhold af kurset Præsentationsteknik

Kurset Præsentationsteknik er et retorisk taleværksted hvor mindst 50% af tiden går med træning og praktiske øvelser. Den øvrige tid bruges på korte, præcise gennemgange af værktøjer og teori. Den lille holdstørrelse med højst 6 deltagere bidrager yderligere til et effektivt læringsrum. Blandt emnerne er:

Forstå hvordan dit publikum ser dig. Vi arbejder med din troværdighed og din udstråling - det der hedder etos i retorisk fagsprog. Hvordan oplever publikum din kompetence og autoritet, hvordan opfattes dine værdier, og hvad tror tilhørerne du føler for dem? Dette er væsentligt for din personlige branding og autoritet som taler.

Overbevisende argumentation. På retorisk fagsprog hedder denne fase inventio. Forberedelsen af din præsentation er noget af det vigtigste, uanset om du har meget eller lidt tid til rådighed. Det gælder om at have nogle gode værktøjer at arbejde med. På dette kursus arbejder vi ikke mindst med dine argumenter, eksempler og gendrivelser. Der er flere måder at opbygge vedkommende og effektiv argumentation på, og efter Gottlebens kursus har du en helt anderledes stærk tilgang til denne del af arbejdet.

Byg et flow der understøtter budskabet. Din tale skal flyde som vandet i en bæk. Først skal publikums opmærksomhed fanges, og derefter skal du skabe et univers som dit publikum kan leve med i. Du har brug for værktøjer, og heldigvis har flere moderne retorikere opfundet gode, enkle modeller der er lige til at bruge. Dine argumenter, eksempler og gendrivelser leder publikum sikkert frem mod den effektfulde slutning, hvor budskabet får ekstra styrke.

Leg med sproget. Du har sikkert et velfungerende mundtligt sprog der passer fint til taler og præsentationer. Alligevel supplerer vi din sproglige værktøjskasse for at styrke din formidling. Blandt effekterne kan nævnes retoriske spørgsmål, gentagelser, brug af sammenligninger, malende sprog, call-back-effekter og brug af fagsprog. Underviseren lytter sig ind på lige præcis din udgave af mundtlighed og giver bud på hvordan du styrker dit udtryk med sproglige virkemidler.

Storytelling. Nogle præsentationer skal krydres med fortællinger, som skal opbygges og afleveres rigtigt. Der skal ofte bruges et vist mål af sanser og følelser i sproget, fx beskrivelser af farve, form, duft, taktil følelse eller lyd. I nogle tilfælde kan du øge spændigen yderligere ved at fortælle i forskudt tid. Denne type effekter hedder evidentia i traditionel retorik, og vi arbejder målrettet med at styrke din fortælleteknik og din evne til at levere historier der kan mærkes.

Praktiske øvelser. Du skal op og tale og præsentere. Flere gange. Med eller uden manuskript. Med eller uden visuelle hjælpemidler. Med hele holdet eller kun et par medkursister som publikum. Du skal udfordres og prøve dig selv af, og du skal have masser af konstruktiv feedback. På Gottlebens kurser i præsentationsteknik ligger hovedvægten på at træne den praktiske udførelse. Derfor kan vi nå at arbejde med alle aspekter af din actio, herunder dit kropssprog.

Læs også om disse kurser

Mødeledelse og facilitering ...
Argumentation og samtaleteknik ...

Info

Afholdes Som internt kursus, workshop eller foredrag hos jer efter aftale
Varighed Kursus: 1-2 dage
Workshop: 2-5 timer
Holdstørrelse Efter aftale
Underviser Kaare Thomsen

 

Ring 44 22 37 58 og hør mere, eller skriv til os for tilbud på firmakursus hos jer.

 

Fra deltagernes evalueringer:

"En styrke ved kurset var, at det satte fokus på fremførelsen ud fra nogle let tilgængelige og huskbare principper."

"Kaares måde at undervise på gjorde at jeg ikke kedede mig på noget tidspunkt. Stor indlevelsesgrad og god personlig udvikling."

"Kursets styrker var: 1) at der var en stærk kobling mellem teori og praksis; 2) at man har masser af værktøjer med hjem; og 3) de varierede øvelser. Jeg har fået større indsigt i, hvordan jeg skal præsentere mit materiale."

"God underviser, mange øvelser og begrænset holdstørrelse. Det har virkelig sat noget i gang i forhold til forbedringer af mine præsentationer."

"Stor intensitet og en fantastisk god kombination af teori og praksis. Jeg er blevet meget mere bevidst omkring egen fremtoning og de virkemidler, jeg kan bruge i mine præsentationer."