Samtaleteknik og spørgeteknik

Værktøjer til den professionelle samtale

Samtaleteknik og spørgeteknik i professionelle miljøer kræver indsigt, værktøjer og træning. Vi arbejder gerne med hold, hvor man allerede har et højt niveau, fx på rådgivende, pædagogiske eller terapeutiske arbejdspladser. Udgangspunktet vil således normalt være, at I allerede er gode til den vanskelige samtale, men ønsker yderligere faglighed og nye redskaber til at nå endnu længere med jeres samtaler.

Gottleben er specialiseret i professionel samtaleteknik og den værdiskabende dialog, og vi arbejder tværfagligt med psykologi og retorik. Nogle af de værktøjer, du lærer på kurset, er udviklet eller  forfinet hos os, og de vil formodentlig derfor ikke kunne læres andre steder.

Underviser: Kaare Thomsen, Jens Hyldahl eller Reinhard Stelter.

Udbytte af et kursus i samtaleteknik og spørgeteknik

Alt efter hvad I arbejder med, kan kurset, workshoppen eller foredraget have forskellige vinkler og drejninger. Nogle hold ønsker redskaber til at præstere en mere overbevisende og motiverende rådgivning, andre ønsker færdigheder i at tackle modstand mere effektivt, atter andre ønsker at arbejde med deres empati og nærvær i samtalen. Uanset hvilket formål vi lægger til grund, vil kurset give anledning til refleksion - og samtidig kan vi garantere, at I også bliver trænet i nyt stof, uanset hvor meget I allerede kan. Udbyttet skal helst være både nye færdigheder og masser af ny inspiration. 

Målgruppe for dette kursus i samtaleteknik

Kurset er et generelt basiskursus i mundtlig kommunikation og dialog og kan bruges af ledere og medarbejdere i alle slags virksomheder og organisationer. Vi har også pædagoger, lærere, sundhedsfag, psykologer, rådgivere og sagsbehandlere i tankerne. Inden kurset tager vi et møde med jer, hvor såvel målgruppen som formålet defineres præcist.

Form og indhold

Kurset vil være designet til jeres medarbejdergruppe. Undervisningen er som regel fordelt på 50% teori og 50% øvelser, hvilket efter vores erfaringer giver den mest effektive læring. Indholdet kan være sammensæt af disse emner:

  • Forberedelse af vigtige samtaler
  • Framinig og indledning af samtalen, både en uforberedte og den forberedte
  • Samtalens forløb og faser
  • Den samlede værktøjskasse af lytteteknikker, herunder opsummeringsteknikker
  • Spørgeteknikker med åbne og lukkede spørgsmål, undersøgende spørgeteknik, omstrukturerende spørgsmål m.m.
  • At give feedback og modtage feedback
  • Tempo, ordvalg og tone, herunder facework, anmodninger og indirekte ligeværdighedsytringer
  • Håndtering af negative reaktioner
  • Afslutning af samtalen
  • Efterbehandling af samtalen og evt. referatet

Info

Afholdes Som tilpasset kursus hos jer efter aftale
Varighed 
1-2 dage
Holdstørrelse  Typisk 10-20 personer
Underviser Kaare Thomsen

Ring 70 20 36 37 og hør mere, eller skriv til os.

Udtalelser fra et internt kursus hos HOFOR i samtaleteknik med kriseramte kolleger

Dygtig underviser. Kent Carstensen, driftsassistent, Hofor.

Det var godt, at indholdet var tilpasset deltagerne. Jeg blev klogere på min rolle som netværksperson og fik noget med i værktøjskassen. Nis Fink, planlægger, Hofor.

Kurset blev målrettet brugerne. Jeg fik mest ud af spørgeteknikker - bl.a. bevidstheden om ikke at spørge for meget. Louise Kastrup, arbejdsmiljøleder, Hofor.

Godt med konkrete eksempler og rollespil. Mit største udbytte var spørgeteknikker og en masse ny viden. Joseph Rasmussen, ingeniør, Hofor.

Godt afstemt i forhold til deltagernes behov. Kasper Malskær, projektleder, Hofor.

God kombination af oplæg og indlevende diskussion. Jeg fik mest ud af spørgeteknikker og det med tillid i forhold til svære samtaler. René Muxoll, specialist, Hofor.

Læs også om disse kurser

Assertiv kommunikation >
Konflikthåndtering og konfliktløsning >
Forhandlingsteknik >
Argumentation og samtaleteknik > 
Feedback og feedbackkultur >

Se en oversigt over kurser i dialog og konfliktløsning >

 

Gå til top >