Samtaleteknik og spørgeteknik

Værktøjer til den professionelle samtale

Samtaleteknik og spørgeteknik i professionelle miljøer kræver indsigt, værktøjer og træning. Vi arbejder gerne med hold, hvor man allerede har et højt niveau, fx på rådgivende, pædagogiske eller terapeutiske arbejdspladser. Udgangspunktet vil således normalt være, at I allerede er gode til den vanskelige samtale, men ønsker yderligere faglighed og nye redskaber til at nå endnu længere med jeres samtaler.

Gottleben er specialiseret i professionel samtaleteknik og den værdiskabende dialog, og vi arbejder tværfagligt med psykologi og retorik. Nogle af de værktøjer, du lærer på kurset, er udviklet eller  forfinet hos os, og de vil formodentlig derfor ikke kunne læres andre steder.

Underviser: Kaare Thomsen, Jens Hyldahl eller Reinhard Stelter.

Udbytte af et kursus i samtaleteknik og spørgeteknik

Alt efter hvad I arbejder med, kan kurset, workshoppen eller foredraget have forskellige vinkler og drejninger. Nogle hold ønsker redskaber til at præstere en mere overbevisende og motiverende rådgivning, andre ønsker færdigheder i at tackle modstand mere effektivt, atter andre ønsker at arbejde med deres empati og nærvær i samtalen. Uanset hvilket formål vi lægger til grund, vil kurset give anledning til refleksion - og samtidig kan vi garantere, at I også bliver trænet i nyt stof, uanset hvor meget I allerede kan. Udbyttet skal helst være både nye færdigheder og masser af ny inspiration. 

Målgruppe for dette kursus i samtaleteknik

Kurset er et generelt basiskursus i mundtlig kommunikation og dialog og kan bruges af ledere og medarbejdere i alle slags virksomheder og organisationer. Vi har også pædagoger, lærere, sundhedsfag, psykologer, rådgivere og sagsbehandlere i tankerne. Inden kurset tager vi et møde med jer, hvor såvel målgruppen som formålet defineres præcist.

Form og indhold

Kurset vil være designet til jeres medarbejdergruppe. Undervisningen er som regel fordelt på 50% teori og 50% øvelser, hvilket efter vores erfaringer giver den mest effektive læring. Indholdet kan være sammensæt af disse emner:

  • Forberedelse af vigtige samtaler
  • Framinig og indledning af samtalen, både en uforberedte og den forberedte
  • Samtalens forløb og faser
  • Den samlede værktøjskasse af lytteteknikker, herunder opsummeringsteknikker
  • Spørgeteknikker med åbne og lukkede spørgsmål, undersøgende spørgeteknik, omstrukturerende spørgsmål m.m.
  • At give feedback og modtage feedback
  • Tempo, ordvalg og tone, herunder facework, anmodninger og indirekte ligeværdighedsytringer
  • Håndtering af negative reaktioner
  • Afslutning af samtalen
  • Efterbehandling af samtalen og evt. referatet

Læs også om disse kurser

Assertiv kommunikation ...
Konflikthåndtering ...
Forhandlingsteknik ...
Argumentation og gennemslagskraft ...
Feedback og feedbackkultur ...

Info

Afholdes Som tilpasset kursus hos jer efter aftale
Varighed 
1-2 dage
Holdstørrelse  Typisk 10-20 personer
Underviser Kaare Thomsen

Ring 70 20 36 37 og hør mere, eller skriv til os.

Det var godt, at indholdet var tilpasset deltagerne. Jeg blev klogere på min rolle som netværksperson og fik noget med i værktøjskassen. Nis Fink, planlægger, Hofor

Dygtig underviser. Kent Carstensen, driftsassistent, Hofor

God intro (teori) til praktiske redskaber og øvelser. Jeg er blevet mere bevidst om situationer, hvor man med teknikker kan styre forløbet derhen, hvor man ønsker. Jeg har også fået mere bevidsthed om, hvordan man virker i mødet med borgeren. Mette Anker, Frederiksberg Kommune

Gode eksempler og stærk formidler. Mie Laugesen, Frederiksberg Kommune

Gode konkrete metoder, der var mere eller mindre ligetil i forhold til praksis. Gode redskaber og refleksioner ift. hvordan jeg afholder samtaler. Simone Sjøgreen, Frederiksberg Kommune

Godt afstemt i forhold til deltagernes behov. Kasper Malskær, projektleder, Hofor

Godt med konkrete eksempler og rollespil. Mit største udbytte var spørgeteknikker og en masse ny viden. Joseph Rasmussen, ingeniør, Hofor

Kurset blev målrettet brugerne. Jeg fik mest ud af spørgeteknikker - bl.a. bevidstheden om ikke at spørge for meget. Louise Kastrup, arbejdsmiljøleder, Hofor

Kurset gav os guidelines til samtalen med vores borgere. Ricardo Babor, Frederiksberg Kommune

Kurset giver én værktøjer til formelle samtaler og styrker indsigten i, hvordan ord og formidling har indflydelse på udfaldet af samtalen. Emil Korshagen, Frederiksberg Kommune

Stærk inspiration i retning af respekt og anstændighed og forståelse for et fælles udbytte af samtalen. Føler mig generelt bedre klædt på. Lars Peter Schultz, tillidsrepræsentant, Dansk Musikpædagogisk Forening