E-learning: Kurser i forhandlingsteknik på din skærm

Vi udvikler 3 standardkurser - og en platform til individuelle løsninger

GottlebenTV5

Vi er lige nu i gang med at udvikle en ny serie e-kurser i forhandlingsteknik. Her får du et online kursusformat der er mere interaktivt og øvelsesbaseret end hidtil set. Det øger læringens dybde og holdbarhed og øger glæden ved at lære.

Studievært og underviser er forhandlingsrådgiver Kaare Thomsen, kendt fra radio og tv, fra sine bestsellere om forhandlingsteknik og fra de mange tusinde kursusdage han holder på danske og udenlandske arbejdspladser.

Lav pris og lavt tidsforbrug, men stort kompetenceløft

Trods det høje ambitionsniveau bliver prisen lav. Vi har endnu ikke lagt os fast, men udgiften pr. deltager bliver meget lavere end for tilsvarende fysiske kurser.

Selvom dit tidsforbrug samlet set også vil være lavt i forhold til fysiske kurser, skal du regne med at bruge nogle koncentrerede timer på hvert forløb. Undervisningen tager vi ansvaret for, men din læring afhænger af dig selv. Da du har adgang i en hel måned og derfor kan repetere efter lyst og behov, har du en mulighed for at fastholde og øge din læring - faktisk i højere grad end på almindelige kurser.

3 standardkurser - og 3 vinkler på forhandlingsteknik

Vi udvikler 3 standardkurser der kan købes online. Hvert af kurserne kan stå alene, men de supplerer også hinanden. Vælger man at gennemføre alle 3, vil der være mulighed for online certificering.

De 3 standardkurser vi udvikler, er:

  • Kursus 1: Forhandlingsteknik og -strategi
  • Kursus 2: Forhandlingens psykologi
  • Kursus 3: Retorik i forhandlinger

Kursus 1: Forhandlingsteknik og -strategi handler om hvordan du lægger en forhandlingsstrategi - og gennemfører den i praksis. Her får du alle værktøjerne til effektiv forberedelse og strategisk overblik. Men også værktøjerne til at håndtere dialogen, herunder fx at få begge parters interesser i spil, og til at købslå smart frem mod det mål der er besluttet.

Kursus 2: Forhandlingens psykologi handler om relationer, emotioner og adfærd. Lær hvordan du agerer psykologisk hensigtsmæssigt, også under pres. Få nyttig indsigt i hvordan psykologisk påvirkning foregår, også ubevidst. Dit udbytte af kurset vil være nye vinkler på problemer der kan opstå, og konkrete værktøjer til at løse dem konstruktivt.

Kursus 3: Retorik i forhandlinger er et kursus i at bruge dine ord så effektivt som muligt når du forhandler. Det gennemgående tema er argumentation: din evne til at overbevise, til at opnå et ja dér hvor du ellers får et nej. Lær hvordan du analyserer situationen retorisk og finder de bedste strategier til at vinde en uenig modpart over på din side i en vanskelig forhandling

Platform 2: Kundetilrettede forløb med e-learning

Kiibee

Vores nyeste ambition er at udvikle endnu en platform til videobaserede kurser. Her bliver indholdet skabt specifikt til den enkelte kunde. Det kan være ren e-learning, eller det kan kombineres med andre kursusformer. Kurserne tilgås med en kode som giver adgang i den periode der er aftalt.

Et skræddersyet forløb kunne fx være en uddannelse i lønforhandling for mellemlederne i en organisation. Eller det kan være en uddannelse i samtaleteknik for en gruppe specialister med kundekontakt. Forløbet kan selvfølge være ren e-learning. Men det kan også være en kombination: Det kunne starte med et par timers workshop, evt. online. Efterfølgende gennemfører medarbejderne selv e-kurserne - hver for sig eller i grupper. Til sidst kan forløbet samles op på en fælles workshop, der også kan være online. Omfanget af disse forløb varierer fra en model med ganske få videoer til et system af læring over tid og med stort materiale.

Denne undervisningsform gør os uafhængige af såvel klokkeslæt som placering på jordkloden, og da undervisningen kan være på engelsk, tysk eller fransk, giver det jer en fantastisk frihed - og høj læring i forhold til investeringen. Videotræningens mulighed for repetition flere gange understøtter desuden læringens effektivitet.

Interessante iværksættere kontaktede Gottleben

Vi samarbejder med 2 unge virksomheder inden for e-learning: Advokurser, der producerer onlinekurser for advokater og revisorer, og LearnLet, der laver e-learning for lærere. Vi er i dialog med et par andre aktører i branchen, og vi er ved foden af en stejl læringskurve. Vores oplevelse er at Gottlebens emner egner sig perfekt til digital formidling. Vi tror på at e-learning på et nyt og højere niveau er en stærk trend de kommende år. Derfor arbejder vi videre på at gøre læringen endnu mere interaktiv, engagerende og effektiv.

Advokurser har succes med kurset Forhandlingsteknik

Onlinekurset Forhandlingsteknik er et komplet forløb hvor man føres igennem emner som strategisk overblik, interessedialog, købslagning og samtaleteknik. Kurset slutter med en online test så kursisten kan tjekke sin forståelse. Målgruppen er selvfølgelig især advokater, andre jurister, revisorer, økonomer osv., men da kurset er en generel indføring i forhandlingens teknikker, kan det følges af alle der forhandler professionelt. Lektioner: Introduktion; Strategiskemaet; Åbning og proces; Interesser; Købslagning; Facework; Motivationstrappen; Mere om samtaleteknik; Sådan træner du; Afsluttende test. Med dette onlinekursus i forhandlingsteknik kan du som advokat optjene 3 kursuspoints i din obligatoriske efteruddannelse.

Læs mere og køb adgang til kurset her ...

LearnLet har lærere og andre undervisere som målgruppe

 

Onlinekurset Den vanskelige samtale er udviklet i et samarbejde mellem Gottleben og LearnLet. Målgruppen er alle der arbejder i børne- og undervisningsområdet, fx som lærer, pædagog eller leder.

Kurset omhandler alle typer af svære samtaler, herunder feedback, disciplinære tiltag og håndtering af konflikter. Kurset beskriver psykologiske og retoriske værktøjer der er nødvendige for at opnå gode resultater. Forløbets temaer: forberedelse af samtalen, dialogens forløb, brugbar feedback, ligeværdigt sprog, værktøjer til professionel lytning, interessedialogen, din personlige gennemslagskraft. Forløbet slutter med forslag til hvordan du selv kan træne metoderne og dermed reelt bygge nye kompetencer i samtaleteknik.

Læs mere og køb adgang til kurset her ...

Hvornår åbnes der for Gottlebens nye e-kurser?

Som beskrevet er vi i gang med arbejdet. Planen er at launche de 3 standardkurser i januar 2022. Når det sker, annoncerer vi det her på hjemmesiden og på LinkedIn. Udvikling af individuelle løsninger kan bestilles fra november 2021.