E-learning: Lær forhandlingsteknik på din skærm

Vi udvikler onlinekurser med aktiv deltagelse og masser af øvelser

Gottlebens nye koncept for onlinekurser er interaktivt og dybdegående med læring på højt niveau. Vi udvikler ægte undervisning med masser af øvelser, reflektioner og tjek af din læring. Ganske vist mangler klasserummets dynamik, men læringen styrkes til gengæld af muligheden for at repetere, og af uafhængigheden af tid og sted.

Studievært og underviser er forhandlingsrådgiver Kaare Thomsen, kendt fra radio og tv, fra sine bestsellere om forhandlingsteknik og fra de mange tusinde kursusdage han holder på danske og udenlandske arbejdspladser.

Lav pris. Stort kompetenceløft

Trods det høje ambitionsniveau bliver prisen lav. Vi har endnu ikke lagt os fast, men udgiften pr. deltager bliver meget lavere end for tilsvarende fysiske kurser.

Selvom dit tidsforbrug samlet set også vil være lavt i forhold til fysiske kurser, skal du regne med at bruge nogle koncentrerede timer på hvert forløb. Undervisningen tager vi ansvaret for, men din læring afhænger af dig selv. Da du har adgang i en hel måned og derfor kan repetere efter lyst og behov, har du en mulighed for at fastholde og øge din læring - faktisk i højere grad end på almindelige kurser.

3 standardkurser - og 3 vinkler på forhandlingsteknik

Vi udvikler 3 standardkurser hvor du kan købe adgang online. Hvert af kurserne kan stå alene, men de supplerer også hinanden. Vælger du at gennemføre alle 3, vil der være mulighed for online certificering.

De 3 standardkurser vi udvikler, er:

  • Kursus 1: Forhandlingsteknik
  • Kursus 2: Forhandlingens psykologi
  • Kursus 3: Retorik i forhandlinger

Kursus 1: Forhandlingsteknik handler om hvordan du lægger en forhandlingsstrategi - og gennemfører den i praksis. Her får du alle værktøjerne til effektiv forberedelse og strategisk overblik. Men også værktøjerne til at håndtere selve dialogen, herunder fx at få begge parters interesser i spil, og til at købslå smart frem mod det mål der er besluttet.

Kursus 2: Forhandlingens psykologi handler om relationer, emotioner og adfærd. Lær hvordan du agerer psykologisk hensigtsmæssigt, også under pres. Få nyttig indsigt i hvordan psykologisk påvirkning foregår, også ubevidst. Dit udbytte af kurset vil være nye vinkler på problemer der kan opstå, og konkrete værktøjer til at løse dem konstruktivt.

Kursus 3: Retorik i forhandlinger er et kursus i at bruge dine ord så effektivt som muligt når du forhandler. Det gennemgående tema er argumentation: din evne til at overbevise, til at opnå et ja dér hvor du ellers får et nej. Lær hvordan du analyserer situationen retorisk og finder de bedste strategier til at vinde en uenig modpart over på din side i en vanskelig forhandling

Platform 2: Kundetilrettede forløb med e-learning

Testkursist

Vores nyeste ambition er at udvikle endnu en platform til videobaserede kurser. Her bliver indholdet skabt specifikt til den enkelte kunde. Det kan være ren e-learning, eller det kan kombineres med andre kursusformer. Kurserne tilgås med en kode som giver adgang i den periode der er aftalt.

Et skræddersyet forløb kunne fx være en uddannelse i lønforhandling for mellemlederne i en organisation. Eller det kan være en uddannelse i samtaleteknik for en gruppe specialister med kundekontakt. Forløbet kan selvfølge være ren e-learning. Men det kan også være en kombination: Det kunne starte med et par timers workshop, evt. online. Efterfølgende gennemfører medarbejderne selv e-kurserne - hver for sig eller i grupper. Til sidst kan forløbet samles op på en fælles workshop, der også kan være online. Omfanget af disse forløb varierer fra en model med ganske få videoer til et system af læring over tid og med stort materiale.

Denne undervisningsform gør os uafhængige af såvel klokkeslæt som placering på jordkloden, og da undervisningen kan være på engelsk, tysk eller fransk, giver det jer en fantastisk frihed - og høj læring i forhold til investeringen. Videotræningens mulighed for repetition flere gange understøtter desuden læringens effektivitet.

Vi launcher kurserne i slutningen af året

Som beskrevet er vi i gang med arbejdet. Planen er at launche de 3 standardkurser i december 2021. Når det sker, annoncerer vi det her på hjemmesiden og på LinkedIn. Udvikling af individuelle løsninger kan bestilles fra november 2021.