Psykiater: 'Empati kan (også) være grusomhedens redskab'

Sebastian Swane er psykiater, specialist i psykoterapi og ledende overlæge på Frederiksberg Hospital. Og så er han tidligere operastjerne. I denne episode taler han med Kaare Thomsen om samtaleteknik og kommunikationens psykologi.

Listen to "Negotiators - med Kaare Thomsen" on Spreaker.

 

Kommunikationen bliver svær når vi kapres i mønstre fra vores fortid

SebastianSwaneMin samtale med psykiateren Sebastian Swane fandt sted en smuk fredag eftermidddag i januar 2019. Frederiksberg Hospitals område henlå stille og som fortryllet i sollyset. Her har Psykiatrisk Center og Psykoterapeutisk Klinik til huse. Det var Sebastian Swane der for 10 år siden stod for at oprette centeret, og det er ham der som leder har udviklet det til hvad det er i dag: et sted hvor patienter med bl.a. personlighedsforstyrrelser modtager behandling med overbevisende resultater.

Sebastian Swane er en travl mand, men det er ham magtpåliggende at formidle bredt. Og det er han efter min mening også den rette til at gøre. Man mærker hans engagement fra det øjeblik man træder ind ad døren.

 Vi har det tilfælles at vi begge interesserer os for de muligheder der ligger i at arbejde med samtaleteknik på højt niveau. Ikke kun i rollen som behandler, men i det hele taget som kommunikator og som aktør i livet. Udgangspunktet for samtalen var at finde frem til det almene - til de pointer som vi alle kan bruge i vores hverdag, fx som vi fører professionelle samtaler og forhandlinger.

Mange kender Sebastian fra hans lange karriere som international operasanger. I mere end et årti var han solist på operaen i Sydney, en af verdens mest berømte operascener, som også er kendt for den danske arkitekt Jørn Utzons spektakulære bygning. Derfor har vi i denne episode brugt hans stemme som jingle: en bid af "listearien" fra Mozarts Don Giovanni. Selvom det ikke er direkte relevant at tale om den operakarriere der gik forud for hans medicinstudium og nuværende virke som psykiater, siger det alligevel noget om en person der kan lide at arbejde for de mål han sætter sig. Ifølge ham selv er det følelserne og passionen der driver ham.

Pointer

Om personlighedsforstyrrelser: Når man tidligt i livet lider under mangelfuld kontakt eller decideret vanrøgt, kan personligheden udvikle sig abnormt. I psykiatrien og den kliniske psykologi arbejder man ud fra en opdeling i diagnoser, fx borderline, dyssocial personlighedsforstyrrelse (i daglig tale også psykopati) og narcissisme. Psykoterapeutisk Center på Frederiksberg Hospital arbejder bl.a. med denne type patienter.

Om "psykopater": Det er for tiden lidt af en modedille at tale om "psykopatiske chefer" og personer med "psykopatiske træk", blandt andet på grund af en række populære bøger. Det er dog et spørgsmål hvor seriøst det er. Alle mennesker har psykopatiske træk, og det er lidt for nemt at udnævne dem vi ikke kan lide, til at være en slags psykopater.

Om empati: Dette er også et modeord for tiden. Empati betyder evnen til at forestille sig hvad et andet menneske føler. Det er blevet moderne at sige at "psykopater", dvs. personer med dyssocial personlighedsstruktur, mangler empati. Men Sebastian Swane modsiger dette. Han mener netop at den typiske psykopat har masser af empati. Det er derfor at han eller hun er så god til at manipulere andre. Et sted i samtalen udbryder han: "Empati kan være grusomhedens redskab".

Schema-terapi: Denne terapiform, som Sebastian Swane praktiserer i sine klinikker, er en videreudvikling af kogtitiv adfærdsterapi. Disse terapier arbejder med tanker og følelser her og nu, og man ser en sammenhæng med ubevidst indlærte mønstre (schemata eller schemaer). Disse mønstre kan udfordres, og man kan indlære andre og mere hensigtsmæssige måder at reagere på.

Guided discovery: En spørgeteknik hvor man lader klienten selv nå til sine konklusioner. Metoden kan være helbredende fordi hjernen ad logikkens vej "gennemskuer" sine fejlslutninger, og det indvirker på følelserne. I Gottlebens kurser og bøger er metoden udviklet til en uhyggeligt effektiv måde at formidle argumenter på.

Links

Kronik i Politiken 26. december 2018: Forelskelse og angst kan føles helt ens. Læs artiklen ...

Link til Sebastian Swanes hjemmeside - klik her ...

Find Sebastian Swane på LinkedIn her ...

Flere links

Læs om Gottlebens kursus Assertiv kommunikation ...

Læs om Gottlebens kursus Konflikthåndtering ...