Skriftlig kommunikation

Skriv så det virker - klare budskaber

Skriftlig kommunikation er en større del af arbejdet end nogensinde før. Derfor betyder det noget hvor godt vi skriver. Men I kender sikkert den usikkerhed man kan føle. Man spørger sig selv: "Er min tekst professionel nok? Overbeviser den? Hvordan får den mig til at fremstå? Gider nogen overhovedet læse den?"

Vi anbefaler en dags kursus i skriftlig kommunikation. Her får I værktøjerne, og dermed den sikkerhed og det framework af metode I har brug for. Efter endt kursus vil I være mere veltilpasse med den skriftlige del af jobbet fordi I har styr på flow og proces. Og ikke mindst vil I kunne glæde jer over de resultater I opnår med jeres tekster.

Målgruppe

Alle der skriver på daglig basis, er i målgruppen for dette kursus. De fleste skriver mange mails eller breve. Nogle skriver updates eller blogindlæg. Nogle skriver rapporter og faglige udredninger. Nogle skriver endda bøger. Jeres færdigheder i retskrivning er ikke det centrale i denne sammenhæng. Det vi arbejder med, er at formulere budskaberne så de fungerer godt i den relevante sammenhæng.

Underviser

PortraetLilleSkarpt

Kaare Thomsen har en baggrund som cand.mag. i sprog, psykologi, filosofi og retorik. Han er forhandlingsrådgiver og retorisk rådgiver og har udgivet en række bøger om kommunikation. Han har undervist i skriftlig retorik i over 20 år i både offentlige og private organisationer.

Online kursusmateriale

Vi lægger jeres kursusmateriale på en særlig hjemmeside hvor der kun er adgang for jer. Den er læsevenlig og nem at gå til, også på en telefon, og dermed er værktøjer og læringspunkter altid ved hånden. Siden indeholder også henvisninger til bøger, podcast, video og andet indhold som I kan have gavn af. Og I har naturligvis kursets powerpoint til download. Foruden online-delen får I selvfølgelig også printet materiale på selve kurset, herunder øvelser.

Udbytte

Følelsen af at gribe skrivearbejdet mere rigtigt og effektivt an er nok noget af det første I mærker. Metode og værktøjer er ikke svære at tage i brug, og derefter handler det om erfaring. Kurset lægger op til at I samarbejder og hjælper hinanden med feedback. Efterhånden vil en forhøjet bevidsthed om skrivehåndværket føre til markant bedre kommunikation. Jeres tekster får den effekt I har brug for, og jeres relationer og opgaveløsning bliver mere effektiv.

Indhold

Indholdet tilpasses jer og jeres arbejdsopgaver og behov. Vi kan plukke fra disse emner:

Den geniale 5-kant. Værktøjet man altid kan bruge til at få overblik over den opgave der skal løses. Her får du styr på formål, afsender, modtager og i det hele taget situationen. Redskabet kan bruges på mange måder og niveauer, og det er et fantastisk udgangspunkt for feedback på og samarbejde om tekster. 

Skriv læsevenligt. Her får du en samling af værktøjer som er helt nødvendige at kende. Vi arbejder med tekstens flow, det tydelige budskab, læsevenligt ordvalg, aktivt sprog, flow i sætninger og afsnit, LIX-tal (der hos os bruges i en enklere version som vi kalder LOS-tal) - og meget mere. Her er der fantastisk meget at hente med forholdsvis enkle midler. Effekten på jeres tekster vil være markant.

Skriv gode mails. 7-modellen er opfundet af kursets underviser og har vundet stor udbredelse fordi den er effektiv. Den sørger for at dine mails altid har et professionelt flow, og den er nem og ligetil at tage i brug. Nogle kursister skriver i evalueringen at alene denne model var hele kurset værd.

Skriv fængende. Nogle af jeres tekster skal måske være mere "lækre" og fænge læseren. Fx nyhedsbreve eller brochurer. Her har I brug for værktøjer og greb der giver modtageren lyst til at læse videre. Vi arbejder fx med billed- og sansesprog, retoriske spørgsmål, kontraster, rytme, nyhedskriterier, overskrifter, storytelling oma.

Overbevis. Argumentation eller forhandling kan være en del af jeres job. Kurset kan derfor omfatte et forløb om hvordan I styrker jeres troværdighed og får argumenter til at virke på skrift. Elementerne i denne del er fx vinkling, opbygning med eksempler og gendrivelser samt en forståelse for kontekstens betydning for de valg man træffer.

Konflikthåndtering. På nogle arbejdspladser har man brug for at håndtere klager og svare på følelsesbetonede henvendelser, og det kan indgå i jeres kursus. Her arbejder vi fx med motivationens psykologi, ligeværdigt sprog og den nødvendige selektion: Hvad svarer man faktisk på, og hvad undgår man at lade sig trække ind i? Og hvordan gøres det i praksis?

Kom godt i gang. I nogle jobfunktioner er teksterne lange og skal opfylde mange krav. Men hvordan kommer man godt i gang? Mange kender angsten for den hvide skærm. Er det en del af jeres udfordring, kan kurset omfatte en lektion i at komme fra idé til tekst, fx med tænkeskrivning og mindmapping.

Grammatik og komma. I kan vælge at vi også arbejder lidt med jeres retskrivning, grammatik og tegnsætning. Vi kan vælge at fokusere på de fejl der risikerer at svække jeres kommunikation. Emnet er selvfølgelig stort og kan bære et helt kursus for sig. Men det kan også skæres ned til en kort, effektiv seance der trods alt løser en del problemer.

Underviserens bog om at skrive

9788792235114

Bogen Skriv godt - effektiv skriftlig kommunikation af Kaare Thomsen er forlængst blevet en bestseller og er pensum på flere uddannelser i Danmark. Den er fuld af eksempler og øvelser med løsningsforslag, og efter aftale kan vi bruge den på jeres kursus i skriftlig kommunikation.

 Info

Afholdes Hos kunden
Varighed Normalt 1 dag, men kan også være en halv dag eller 2 dage
Holdstørrelse Efter aftale
Underviser
Kaare Thomsen


Ring 70 20 36 37, eller skriv til os.

Vi underviser i skriftlig kommunikation for bl.a. DTU, Forsvaret, Gladsaxe Jobcenter, Guldborgsund Kommune, Korsør Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, Psykiatrisk Center Sankt Hans, Vattenfall, Visit Greenland.

Udtalelser

Fed måde at formidle viden, godt med en masse humor også. Deltager fra Guldborgsund Kommune

Meget inspirerende oplæg og øvelser. Du har formået at formidle et stort emne på kort tid - og gøre det anvendeligt. Du er en god formidler. Deltager fra Guldborgsund Kommune

Du har ramt plet i forhold til form og indhold. Deltager fra Guldborgsund Kommune

Et meget lærende kursus. Vi arbejdede både med teori og med øvelser, hvilket var med til at gøre teorien forståelig på en god måde. Et kursus, hvor jeg kunne gå hjem og med det samme afprøve min nye viden. Jeg kommer gerne igen en anden gang. Ditte Marie Frimodt Rasmussen, leder, Hjerneskadecenter Næstved

Kaare Thomsen er meget levende som menneske, og det smitter rigtig meget af i den undervisningsform han leverer. TAK for et godt lærerigt kursus. Jan Schøn Hald, KommuneKredit

Kaares tydelige sprog og undervisningens hastighed var nogle af kursets styrker. Det levede op til mine forventninger, og jeg glæder mig til at bruge værktøjerne i min hverdag. Mads-Daniel Skifte, Seniorkonsulent, Visit Greenland

En god indføring i teori efterfulgt af relevante opgaver. Dejligt med forslag til løsninger i bogen, som er overskuelig og et godt opslagsværk. Jeg tager værktøjerne med mig, både til mit job og private formål. Tina Krøll

Dejligt med en inspirerende kursusdag om skriftlig kommunikation. Rigtig god underviser med overskud, gode og indsigtsfulde medkursister. Jørgen Jensen, kaptajnløjtnant, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Underviseren formåede at gå ud over pensum, og jeg tager herfra med mere, end jeg havde forventet. Kristina Jørgensen, økonom, Vattenfall

Nærværende, velforberedt, humoristisk og inspirerende undervisning. Tak! Deltager fra Guldborgsund Kommune

Virkelig godt og lærerigt. Gav virkelig mange godt fif og ideer. Det har også givet en del at tænke over. Du er en virkelig god og spændende underviser. Du får et 12-tal af mig 😃 Deltager fra Guldborgsund Kommune