Resumé af hele bogen

Bogen Mødeledelse der giver resultater beskriver en værktøjskasse som du kan bruge hver gang du skal holde et møde. Metoderne er forklaret med eksempler og cases. Bogen dækker din forberedelse af møder, indkaldelser og agendaer, din åbningstale, rollen som ordstyrer, samtaleteknik, møder på alternative måder, referatskrivning m.m.

MoedeledelseForsideForbered dit møde

I bogens første kapitel ser vi på dit tænkearbejde inden du indkalder til mødet. Først og fremmest skal du formulere formål, og du får selvfølgelig nogle gode, konkrete opskrifter at arbejde med.

Dagsorden og indkaldelse

Her får du nogle eksempler på hvordan en indkaldelse og agenda kan formuleres forståeligt og motiverende. Det handler om at skrive det kort, men samtidig i et sprog der ikke levner tvivl om hvad opgaven går ud på.

Sådan indleder du mødet

Allerede i mødets første minutter tager deltagerne stilling til hvad de synes om dig som mødeleder, og om de gider være tilstede. Igen får du konkrete opskrifter på hvad du kan sige, og hvordan - for at få præcis den autoritet og gennemslagskraft du har brug for.

Den effektive ordstyrer

Det behøver ikke være svært at styre ordet - men du har brug for nogle helt specifikke redskaber for at gøre det godt. I dette kapitel gennemgår vi bl.a.: anmodningens kunst, indledning af mødepunkter, styring af diskussioner, opsummeringsteknik, konklusioner og afrundinger. Vi ser også på din opgave med at holde tid og fokus. Og endelig på hvordan du som mødeleder bør lytte og stille spørgsmål på den helt rigtige måde.

Konflikthåndtering

Det kan ikke undgås at der indimellem opstår dårlig stemning om bordet. Som ansvarlig mødeleder skal du forholde dig til det, og i en del tilfælde skal du også være den der gør noget ved det. I dette kapitel ser vi på hvordan du agerer i praksis, fx hvordan du tilpasser dit ordvalg og dine opsummeringer til situationen.

Alternative mødeformer

Selvom bogens hovedfokus er det traditionelle møde omkring mødebordet, kan der være god mening i at overveje andre mødeformer. I dette kapitel beskrives en række muligheder for at tilpasse mødeformen til formål og indhold, fx når det drejer sig om sociale eller kreative processer. Vi gennemgår bl.a. brainstorm, idéudvikling og caféseminarer.

Notatteknik ved møder

Hvis du lærer effektiv notatteknik, får du et lettere liv som mødeleder. Her i kapitlet deler forfatteren sine mange erfaringer som mødereferent med dig, og du får konkrete ideer til hvordan du kan gøre jobbet med at tage dækkende, men korte notater nemmere og mere effektivt.

Mødereferatet

Som mødeleder er du den der tager ansvar for at referatet bliver fyldestgørende. Her beskrives dit samarbejde med referenten såvel som din eventuelle soloopgave med at skrive det - hvilket ikke anbefales, men ofte er nødvendigt. Vi ser bl.a. på referatets omfang og på gode, professionelle formuleringer.

Skriv klart og professionelt

Arbejdet med møder er til dels skriftligt, fx når du skriver oplæg, agenda, referat osv. Derfor får du i dette sidste kapitel en række gode råd til det professionelle, stilsikre sprog der kan være med til at gøre dig troværdig og populær som mødeleder. Den slags mødeleder alle gerne vil møde op hos.

Køb bogen her ...

Tilbage til bogens hjemmeside ...