Nyt debatformat gør os klogere i stedet for at optrappe konflikter

Cathrine Gyldensted er nyhedsvært og erfaren journalist, og hun underviser internationalt i journalistisk metode. Og så har hun været med til at udvikle et nyt debatformat, frirumsdebatten, som er ved at blive udbredt i den politiske verden.

Listen to "Negotiators - med Kaare Thomsen" on Spreaker.

   

Cathrine Gyldensted er forfatter til bogen Blev du klogere?

CathrineGyldenstedBogen vi taler om i denne udsendelse, hedder Blev du klogere? Sådan forbedrer du den offentlige debat. Den er skrevet af journalisten Cathrine Gyldensted, som har arbejdet på nogle af de store danske tv- og radiokanaler, og ikke mindst i udlandet, hvor hun også underviser i journalistik.

Bogen handler om et nyt debatformat som højskoler, efterskoler og friskoler i Danmark har udviklet. Cathrine skrev bogen fordi hun var i gang med at udvikle journalistisk metode som forsker og underviser. Konstruktiv journalistisk metode handler om at udvide nyhedsjournalistikkens syn på verden.

Cathrine Gyldensted stiller spørgsmålet: Har journalistikken en polariserende effekt på samfundet? Nogle vil mene at netop nyhedsformidling og herunder debatter i medier er med til at splitte samfundet og gøre uenighed mellem grupper mere ubønhørlig og konfronterende.

Bogen beskriver hvordan en psykologisk orienteret debatform kan gøre samtalerne mere konstruktive. Den typiske debat i medier har fokus på konflikten mellem to parter og på at optrappen denne. Det gør udsendelserne mere underholdende og forståelige. Men hvis man tilføjer et par faser mere i debatten, kan det konfronterende suppleres af dels en indsigt i debattørernes personlige erfaringer, dels i hvad man sammen med publikum kan finde af fælles løsninger.

Cathrine Gyldensteds arbejde bygger bl.a. på at hun i en periode har studeret positiv psykologi.

Frirumsdebattens layout: F-R-I

Modellen er enkel at forstå, og den har ydermere den fordel at den er fleksibel. Cathrine Gyldensted understreger at der ikke er nogen der "ejer" den. Alle kan arbejde videre og udvikle formen til deres egen brug - i vidt forskellige kontekster. Hvor den typiske debat udelukkende har fokus på konflikt og argumenter, er frirumsdebatten (eller FRI-debatten) delt op i 3 faser.

F står for FRONTER

Første runde må gerne være konfrontatorisk! Lad bare debattøerne give den gas og trække uenighederne helt skarpt op. Så denne runde har fokus på argumenter og gendrivelser.

R står for REFLEKSION

Debattørerne bliver nu bedt om at skifte stol - helt fysisk. Det tvinger dem til at tænke på en ny måde. De skal nu dels reflektere over modpartens argumenter, egen tvivl og ikke mindst egen og modparts bagage og baggrund. Hvilket af modpartens argumenter er bedst? Man får typisk som debattør et personligt spørgsmål af debattens moderator, fx: Hvordan blev dette emne italesat i dit barndomshjem? Dette giver ifølge udviklerne af metoden en forståelse mellem debattørerne. Erfaringen på højskoler er i øvrigt at tilskuerne bedre forstår debattørernes holdninger og følelser.

I står for INITIATIVER

I den tredje og sidste runde inddrager man publikum. Her diskuterer man ideer og løsninger, eller man leder efter et kompromis. I nogle tilfælde er det måske en forhandling eller en dialog om interesser. Netop denne runde fremhæver Cathrine Gyldensted som nyskabende (især i forhold til journalistik), men også problematisk. Det er ikke altid nemt at inddrage borgeren - at deltage i debatter kræver at man udvikler sin evne til det. Hun anbefaler at alle der arbejder med FRI-debat, skaber deres egen udgave at I-runden.

 

Bogen Blev du klogere?

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil sætte dig mere ind i debatformen FRI, er det en god idé at læse Blev du klogere. Den er letlæst og velskrevet, og der er masser af citater og historier om de konkrete erfaringer, bl.a. fra folkemøder og tv-debatter.

BlevDuKlogere

Bogen er udgivet på Forlaget Højskolerne og koster kun 49 kr. inkl. moms på saxo.com.

 

Kursus i argumentation og samtaleteknik

Kurset Argumentation og samtaleteknik giver dig en effektiv, metodisk træning i at overbevise en modpart eller et publikum. Vi arbejder dels med retorik, dels med samtaleteknik og psykologi. - læs mere her ...

 

Bogen Kunsten at holde kæft & andre strategier til at overbevise med ord. Af Kaare Thomsen. Læs mere her ...

9788792235268

Mere podcast

Lyt til mere podcast: Klik her ...

Denne artikel er publiceret den 28. januar 2021