Stå skarpere som debattør - forstå og brug din adkomst

Leela Legêne Thomsen er retoriker, tekstforfatter og underviser. I sit retorikspeciale har hun undersøgt talerpositionens virkning på evnen til at påvirke. Hun har opfundet et effektivt værktøj som du kan bruge til din kommunikation.

Listen to "Negotiators - med Kaare Thomsen" on Spreaker.

    

Sådan skriver du mere overbevisende indlæg i offentlige debatter

LeelaPodcastSelvom Leela Legêne Thomsens titel som cand.mag. i retorik kun er få uger gammel da vi optager denne samtale, er hun erfaren både som retoriker og kreativ. Hun har arbejdet som journalist i flere år, hun er tekstforfatter, og så underviser hun i skriftlig retorik flere steder, bl.a. hos os i Gottleben.

Når jeg har inviteret hende som gæst i her podcasten, er det især fordi hun med sit speciale fra Københavns Universitet har udviklet et værktøj der styrker teksters gennemslagskraft. Værktøjet er en fast liste med 4 brainstorms eller vinkler på hvordan man forklarer afsenderes forhold til budskabet - også kaldet adkomst. Metoden har mest værdi i de situationer hvor publikum ikke nødvendigvis kender én allerede - fx når man skriver debatindlæg.

Temaer og begreber fra samtalen

Det følgende er en kort gennemgang af de pointer og begreber vi kommer ind på. Hovedpointen er at Leela dels opstiller en teori, dels præsenterer sit værktøj, der kan styrke effekten et debatindlæg. Hun dokumenterer sine pointer med kommunikation fra store aktører som Hi Fi Klubben og Pepsi, hvor manglen på relation mellem budskab og afsender er skyld i katastrofale resultater. Omvendt har hun også eksempler på det modsatte, fx Netto og Gretha Thunberg (klimaforkæmper). De viser netop effekten af den stærke og overbevisende effekt af at kunne få folk til at føle at man er den rette til at udtale sig. En pointe er at disse effekter ikke af sig selv ligger i situationen, men er noget man som kommunikator kan og skal arbejde med.

Hendes begreb er adkomst, som hun beskriver som relationen mellem afsenderen og budskabet - set med publikums øjne. Man kan godt være troværdig generelt som person eller brand - det er hvad de mere traditionelle retoriske analyser plejer at interessere sig for - uden at publikum synes at man er den rette til at tage ordet i en specifik sammenhæng. Til gengæld viser samtalen hvordan man opnår den stærke og troværdige relation til emnet.

I samtalen kommer vi ind på begrebet etos, som dækker den troværdighed man har gennem sine moralske og menneskelige egenskaber (i modtagerens øjne). Leelas arbejde er et supplement til den måde vi traditionelt arbejder med etos på, og hendes model har potentialet til at blive en fast del af fremtidens undervisning i retorik.

Modellen - de 4 typer af adkomst

Leela Legêne Thomsens analyse af mange hundrede taler og debatindlæg har resulteret i en overordnet struktur der mere eller mindre omfatter alle de måder man kan fastslå sin adkomst til at tale om et emne. Hendes anbefaling er at hver af de 4 typer er udgangspunkt for en brainstorm på mulige "adkomster". Når det er gjort, vælger man mellem de ideer man har produceret, og man vil typisk opleve at hele indlægget og argumentationen er tydeligt præciseret og styrket, og at synspunktet får større gennemslagskraft.

De 4 typer adkomst ifølge Leela Legêne Thomsen:

1) Erfaringsbaseret adkomst. Kunne også kaldes ekspertbaseret. Den adkomst man får fx gennem sin uddannelse: "Som økonom er jeg nødt til at advare mod ..."

2) Identitetsbaseret adkomst. Den adkomst man fordi man er den man er, fx kvinde, ung, arbejdsløs eller hundejer. "Som kvinde oplever jeg at ..."

3) Kontrastbaseret adkomst. En adkomst der baserer sig på at man siger det modsatte af det der normalt forventes, fx hvis man som vegetar anbaler mere svinekød i kosten (det kunne være fordi svinekød koster mindre på klimaregnskabet end oksekød).

4) Unik adkomst. Denne særlige form bygger fx på personlige oplevelser i forhold til emnet - og det skal være så unikt som muligt. Et eksempel er Gretha Thunberg, der ud over at være ung også fremhæver sin diagnose, aspergers syndrom. Normalt har sådan en diagnose intet at gøre med klimakamp, men Gretha Thunberg gør den til en del af sin argumentation. Aspergers betyder for hende at hun ser verden som sort eller hvid - enten-eller - også sådan mener hun at alle bør opfatte lige præcis klimakampen. Enten redder vi jorden - eller også går den under.

De 6 tænkehatte - og Leelas typologi

Leela sammenligner selv sin typologi med de såkaldte tænkehatte, en udbredt metode til udvikling af ideer. Tænkehattene er udviklet af læge og kreativitetsforsker Edward de Bono og beskrevet i hans bøger. Når man udvikler en idé, repræsenterer hver hat en måde at tænke på - en vinkel på spørgsmålet. Ligesom Leelas typologi er arbejdsformen baseret på en idé om at kreativt arbejde vinder ved at blive sat i system med rammer og regler for fx brainstorm. De Bonos tænkehatte beskrives således:

  • Hvid hat for vinklen fakta og analyse: Hvad ved vi om det her?
  • Rød hat for intuition og associationer: Hvad får emnet mig til at føle?
  • Gul hat for positiv vurdering og optimisme: Hvor godt vil det kunne blive? ("Ja-hatten")
  • Sort hat for negativ vurdering og kritik: Hvad er worst case for ideen? ("Nej-hatten")
  • Grøn hat for kreativitet og nye synsvinkler: Hvordan kunne det også løses?
  • Blå hat for proces, metode og overblik: Er det den rigtige måde vi arbejder på?

Her finder du Leela Legêne Thomsen

Find Leela Legêne Thomsen på LinkedIn her ... (hold øje med hendes profil i den kommende tid - hun vil formodentlig udgive en eller flere artikler hvor hun uddyber sit syn på adkomst)

Find Leela Legêne Thomsen på Gottlebens hjemmeside her ...

Bøger og artikler

De svarer ikke. Af Christian Kock

Kunsten at holde kæft & andre strategier til at overbevise med ord. Af Kaare Thomsen. Læs mere ...

Mødeledelse der giver resultater. Af Kaare Thomsen. Beskriver bl.a. arbejdsformen med De Bonos tænkehatte. Læs mere ...

The Rhetorical Situation. Artikel af Lloyd Bitzer. Første gang publiceret i 1968 i Philosophy & Rhetoric 1, no. 1

Six Thinking Hats. Af Edward de Bono

Talens magt. Af Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen

Relevante kurser

De emner vi kommer ind på i dette afsnit af podcasten, berøres på forskellige måder i disse kurser:

Argumentation og samtaleteknik

Mødeledelse og facilitering

Præsentationsteknik

Skriv så det virker

 

Lyt til mere podcast: Klik her ...