Praktisk info om lokaler, priser og afbestilling

Lokaler

Vi kan i princippet gennemføre undervisning i de fleste typer af lokaler og indretning. Ro og dagslys er selvfølgelig altid at foretrække, og vi bruger som regel projektor og flipover. Derudover har vi følgende forslag til lokalets layout:

Bordopstilling i U-form er mest hensigtsmæssig til de fleste kurser, hvor der er op til 20 deltagere. Underviseren skal helst have sit eget bord, og der er også brug for et 4 personers bord i midten af U'et til øvelser.

I nogle tilfælde beder vi om en rundkreds af stole uden borde, fordi det understøtter undervisningen bedre. Det gælder bl.a. for kurser i konflikthåndtering.

Til store hold med mere end 20 deltagere sidder deltagerne bedst ved bord-øer med 4-6 personer ved hvert bord. Underviseren skal helst have sit eget bord i den ene ende af lokalet.

Kun i sjældne tilfælde er et langt mødebord egnet til undervisning, da det går ud over kontakten mellem underviseren og den enkelte deltager.

Priser og fakturering

Pris for deltagelse på åbne kurser fremgår af kursusbeskrivelserne. Kursusdagens forplejning samt alle kursusmaterialer er inklusive, men ikke overnatning.

Konsulentydelser, herunder coaching, personlig træning og ghostwriting prissættes i det individuelle tilbud. Timeprisen på en konsulentydelse er minimum 1.900 kr. plus moms, men kan ligge højere afhængigt af konsulent, tidspunkt og opgavens art. Ghostwriting er altid til fast pris for hele ydelsen.

Udgifter til underviserens transport til kursussteder samt eventuelle hotelophold og forplejning betales af kunden.

Kursusdage ude hos kunder på 6-9 timer prissættes inden for intervallet 24-30.000 kr. plus moms afhængigt af emne, underviser, antal deltagere og tidspunkt. Hertil skal der i nogle tilfælde lægges et mindre beløb pr. deltager for kursusmaterialer, typisk 100-200 kr. plus moms. Afholdes kurset med mere end 1 underviser, forhøjes prisen efter aftale. Foredrag og korte workshops prissættes efter aftale.

Vi fakturerer deltagelse på åbne kurser cirka 4 uger inden kurset. Kurser on-site faktureres umiddelbart efter afholdelsen. Betalingsbetingelser er 30 dage netto.

Afbestilling

Virksomhedskurser, workshops og foredrag kan uden omkostninger for kunden afbestilles eller ændres til og med 6 uger inden første undervisningsdag. Afbestilling efter denne frist medfører minimum 50% af det aftalte honorar. Afbestilling mindre end 7 hverdage inden kurset medfører fakturering på 100% af det aftalte honorar.

Tilmelding til åbne kurser kan annulleres eller ændres uden omkostninger for kunden til og med 4 uger inden første kursusdag. Har du meldt dig til et åbent kursus og melder afbud mindre end 4 uger før første kursusdag, kan du normalt give pladsen til en anden efter skriftlig aftale med os. Du kan i visse tilfælde efter afbestillingsfristens udløb mod et gebyr på 5% af kursusprisen ændre din tilmelding til en senere afholdelse af samme kursus.