Coaching som ledelsesværktøj - autentisk dialog

Kursus eller foredrag med coachingpsykolog Reinhard Stelter

Coaching som samtaledisciplin er udtryk for et nyt paradigme i ledelse: Lederen skal ikke kun lede og fordele arbejdet, men også inspirere sine medarbejdere til at finde og udnytte nye muligheder. I denne workshop ser vi på dig som leder: Hvordan skaber du det personlige rum sammen med din medarbejder, og hvordan sørger du for, at indsigt og inspiration opstår i begge parter? Workshoppen tager udgangspunkt i 3. generations coaching, som er den nyeste, forskningsbaserede tilgang. Det nye er, at coachen selv tager aktivt del i dialogen, så de to parter får mulighed for at finde nye svar i en ligeværdig samtale.

Underviser: forsker og psykolog Reinhard Stelter

Reinhard StelterReinhard Stelter er en af Danmarks mest seriøse og efterspurgte undervisere i coaching. Han står bag begrebet 3. generations coaching, som er udgangspunktet for dette kursus. Han er forfatter til en række bestsellere om coaching, dialog og ledelse. Hans seneste bog, Kunsten at dvæle i dialogen, indgår som kursusmateriale på workshoppen.

Reinhard Stelter har undervist tusinder af ledere i coaching, og han står for uddannelsen i filosofisk coaching og ledelse på Copenhagen Summer University. Han er professor og ph.d. i psykologi, og coaching er hans forskningsområde.

Undervisningsform

Denne workshop om coaching er principielt designet til at være mindst 1 dags undervisning med muligheder for faglig udveksling. I kan dog også vælge en kortere form, fx en halv dag eller et foredrag. Inden workshoppen holder vi et møde med jer, hvor vi afklarer formål, ønsker og rammer.

Målgruppe

Kurset retter sig mod ledere i virksomheder, hvor man ønsker at udvikle selve lederskabet. Gottlebens lederkurser holdes typisk for grupper på mellem 10 og 30 ledere. Deltagerne skal være parate til at arbejde med deres ledelse og kommunikation. Oplevelsen af kurset vil være personlig, og der er takket være underviserens kompetence en filosofisk kant, som sætter éns karriere, værdier og holdninger i perspektiv.

Udbytte for deltagerne

I lærer at styrke jeres dialogkompetence, og hvis I allerede har gennemført coachduddannelser, får jeres coaching en ny dimension. Dette er 3. generations coaching, så du får nye input og værktøjer til den autentiske dialog med din medarbejder. En dialog, hvor du også selv har noget på spil, og hvor din egen person spiller en anden rolle, end man normalt ser i coachingrelationer. Du får dermed mulighed for at arbejde med din ledelse på en ny måde, og du får inspiration til at arbejde med dine dialoger og træde stærkere i karakter som leder. Kursets formål er at inspirere dig og sætte gang i ny personlig og ledelsesfaglige udvikling.

Udbytte for virksomheden

Vi overlader til andre at dømme om, hvilke resultater en leder kan opnå ved at være veluddannet som dialogpartner. Vores holdning til det er, at moderne ledelse kræver nærvær og substans, og at netop vores form for coachtræning kan bidrage hertil. Vi er bekymrede for den amatørisme, der præger markedet for "uddannelser" i coaching. Med dette kursus håber vi at bidrage med den rette faglighed, og udbyttet skal måles i arbejdsglæde, kreativitet og høj performance i jeres teams.

Indhold og form på workshoppen Coaching og dialog i ledelse

På workshops og kurser vil formen veksle mellem teori og praksis. Reinhard Stelter holder korte, fokuserede forelæsninger som oplæg til diskussioner, øvelser og fordybelse. Især på kurser af mindst en dags varighed vil der være mulighed for at komme igennem de fleste af disse emner:

  • Sociale og ledelsesmæssige forandringer som grundlag for en ny forståelse af coaching
  • Teorifundament for coaching og professionsfaglige dialoger
  • Meningskabelse og værdirefleksion som gundlag i coachingsamtaler og ledelse
  • Relation mellem dialogpartner – centrale pejlemærker
  • Dialogpraksisser – forskellige eksempler

Info

Underviser Reinhard Stelter
Varighed 

Foredrag: 1-2 timer
Workshop: 3-5 timer
Kursus: 1-2 dage

Pris Efter aftale
Sprog Dansk eller engelsk

Ring 70 20 36 37 og hør mere, eller skriv til os.